Stevo Đurašković – ocjena knjige – Lucija Balikić, “Najbolje namjere. Britanski i francuski intelektualci i stvaranje Jugoslavije”, 2022.

Lucija Balikić, Najbolje namjere. Britanski i francuski intelektualci i stvaranje Jugoslavije, Srednja Europa, Zagreb 2022, 146 str. Knjiga Lucije Balikić, doktorandice na Srednjoeuropskom sveučilištu u Beču, nastala je kao sinteza i svojevrsno proširenje dvaju diplomskih radova: rada Hrvatsko pitanje u političkom jeziku britanskih liberala od 1908. Read more

Andrej Rodinis – Sublimacija ništavila. Osvrt na “Bibliografiju časopisa Glasnik arhivă i Arhivističkog udruženja BiH (1961-2020)”

Andrej Rodinis SUBLIMACIJA NIŠTAVILA Osvrt na “Bibliografiju časopisa Glasnik arhivă i Arhivističkog udruženja BiH (1961-2020)” Arhivističko udruženje u Federaciji Bosne i Hercegovine objavilo je Bibliografiju časopisa “Glasnik arhivă i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine” (1961-2020). Read more

Moreno Vuleta, Zvonimir Plavec – osvrt na knjigu – Mario Grčević, “Ime »Hrvat« u etnogenezi Južnih Slavena”, 2019.

Mario Grčević, Ime »Hrvat« u etnogenezi Južnih Slavena, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik 2019, 292 str. Grčevićeva novopridošla monografija Ime »Hrvat« u etnogenezi Južnih Slavena svakako je dobrodošli novitet u jezikoslovnoj i historiografskoj znanosti, kako opsegom problematike, tako i odgonetanjem zamršene i skoro zanemarene teme. Read more
1 2 3 4 5 38