Martin Zelić – prikaz knjige – Stanko Andrić, “Srijemska Mitrovica – bazilijanski i benediktinski samostan sv. Dimitrija”, 2022.

Stanko Andrić, Srijemska Mitrovica – bazilijanski i benediktinski samostan sv. Dimitrija, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2022, 172 str. U nakladi Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest krajem 2022. Read more

Valentina Kezić – prikaz knjige – “Ratni dnevnik Ljubomira Šašlića – od austrougarskog vojnika do solunskog dobrovoljca”, 2021.

Petar Šmrčković, Pero Matić, Ratni dnevnik Ljubomira Šašlića – od austrougarskog vojnika do solunskog dobrovoljca, Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“: Pododbor Kneževi Vinogradi, Zagreb 2021, 97 str. Iako se posljednjih godina posvećuje značajnija pažnja autobiografijama hrvatskih sudionika Prvoga svjetskog rata, čini se ipak kako se objavljivanjem ove knjige o njima može još mnogo toga reći. Read more

Poziv za predlaganje kandidata za nagrade na području historiografije za 2022. godinu

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade: Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo – dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu – dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (2022.) Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju – dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i dr. Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad – dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (2022.) Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki – dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, izdavačka poduzeća, kao i pojedinci. Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 1. Read more
1 2 3 4 5 40