“Radovi Zavoda za hrvatsku povijest” (br. 1, 2021): tematski broj “Prema povijesti „nevidljive“ prijetnje: epidemije i pandemije u Srednjoj Europi i Mediteranu”

Početkom godine objavljen je broj 1 za 2021. godinu “Radova Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” s temom “Prema povijesti „nevidljive“ prijetnje: epidemije i pandemije u Srednjoj Europi i Mediteranu” i gostujućim urednicima Nikolom Anušićem i Filipom Šimetinom Šegvićem. Read more

“Radovi Zavoda za hrvatsku povijest” (br. 3, 2021): tematski broj “Proizvodnja i cirkulacija znanja na (polu-)periferiji u predmoderno i moderno doba”

Početkom godine objavljen je broj 3 za 2021. godinu “Radova Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” s temom “Proizvodnja i cirkulacija znanja na (polu-)periferiji u predmoderno i moderno doba” i gostujućim urednicima Vlastom Švoger i Željkom Dugcem. Read more
1 2 3 13