Darko Stojanov, Zemlja progresa ili zemlja krize: socijalistička Jugoslavija u makedonskim udžbenicima istorije

Darko Stojanov Institut za nacionalnu istoriju – Skopje d_stojanov_sk@hotmail.com   Zemlja progresa ili zemlja krize: socijalistička Jugoslavija u makedonskim udžbenicima istorije     Sažetak: U tekstu se kroz udžbenike istorije iz Makedonije razmatra istorija socijalističke Jugoslavije u odnosu prema razvoju nauke i tehnologije u svetu posle Drugog svetskog rata. Read more

Petar Todorov, Socijalistička Jugoslavija u produkciji poslednjih dokumentarnih filmova u Makedoniji

Petar Todorov Institut za nacionalnu istoriju – Skoplje todorovpetar@yahoo.com     Socijalistička Jugoslavija u produkciji poslednjih dokumentarnih filmova u Makedoniji     Apstrakt: Ovaj tekst obrađuje korištenje medija u nameri širenja novih pogleda na istoriju socijalističke Jugoslavije, tačnije istoriju socijalističke Makedonije. Read more

Hannes Grandits i Holm Sundhaussen, Jugoslavija šezdesetih godina: protiv teleološkog pristupa u istraživanju

Hanes Grandic i Holm Zundhausen     Jugoslavija šezdesetih godina: protiv teleološkog pristupa u istraživanju [1]     „Objašnjavanje kroz narativno oblikovanje“ je Hejden Vajt, u svojoj knjizi o istorijskoj mogućnosti uobrazilje pod naslovom Metaistorija, nazvao onaj apsekt istoriografskog postupka u kom se radi o tome da se prošlost predstavi kao tok pripovesti s (književnom) pripovedačkom strukturom.[2] Read more

Aida Ličina Ramić, Socijalistički grad – historiografska literatura o gradovima SFRJ na primjeru Beograda, Sarajeva i Zagreba

Aida Ličina Ramić Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu licinaida@gmail.com   Socijalistički grad – historiografska literatura o gradovima SFRJ na primjeru Beograda, Sarajeva i Zagreba     Sažetak Pisati i istraživati o gradovima u socijalističkoj Jugoslaviji, pored obrade postojeće literature i izvora zahtjeva multidisciplinaran pristup i komparativni metod. Read more

Amir Duranović, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i socijalizam: između kritičke i parahistoriografije

Amir Duranović Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu amir.duranovic@ff.unsa.ba     Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i socijalizam: između kritičke i parahistoriografije     Sažetak: Predmet analize u ovome radu su Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i socijalizam, odnosno način na koji su predstavljeni u historiografiji i publicistici. Read more

Husnija Kamberović, Svjedočenja političkih aktera i njihov značaj u izučavanju socijalizma u Bosni i Hercegovini

Husnija Kamberović Univerzitet u Sarajevu husnija.kamberovic@ff.unsa.ba     Svjedočenja političkih aktera i njihov značaj u izučavanju socijalizma u Bosni i Hercegovini     Sažetak: U radu se ukazuje na važnost svjedočenja pojedinih političkih aktera za razumijevanje pojedinih procesa u vrijeme socijalističke Bosne i Hercegovine. Read more

Ruža Fotiadis, „Opasni prijatelji, nevjerna braća“ – bliskost i udaljenost u međunarodnim odnosima na primjeru Grčke i Jugoslavije

Ruža Fotiadis Humboldt-Universität zu Berlin ruza.fotiadis@hu-berlin.de     „Opasni prijatelji, nevjerna braća“ – bliskost i udaljenost u međunarodnim odnosima na primjeru Grčke i Jugoslavije     Ključne riječi: Grčka, Jugoslavija, međunarodni odnosi, prijateljstvo     Kako bi lakše zapamtili imena susjednih država iz predmeta „Poznavanje prirode i društva“, osnovci bi širom socijalističke Jugoslavije odgovarali: „Jugoslavija je okružena BRIGAMA: Bugarska, Rumunjska, Italija, Grčka, Austrija, Mađarska, Albanija.” Read more

Jure Ramšak, Historicizing the Left Alternative to Self-Management Socialism in the Yugoslav Centre and Periphery

Jure Ramšak Science and Research Centre Koper, Slovenia jure.ramsak@zrs-kp.si     Historicizing the Left Alternative to Self-Management Socialism in the Yugoslav Centre and Periphery     Abstract The article aims at answering the question regarding how to recognise the most problematic aspects of the Yugoslav late-socialist social contract through an analysis of left-wing social criticism, which in Slovenia gathered the greatest momentum at the time of the student movement in the early 1970s. Read more
1 2