Stevo Đurašković – ocjena knjige – Lucija Balikić, “Najbolje namjere. Britanski i francuski intelektualci i stvaranje Jugoslavije”, 2022.

Lucija Balikić, Najbolje namjere. Britanski i francuski intelektualci i stvaranje Jugoslavije, Srednja Europa, Zagreb 2022, 146 str. Knjiga Lucije Balikić, doktorandice na Srednjoeuropskom sveučilištu u Beču, nastala je kao sinteza i svojevrsno proširenje dvaju diplomskih radova: rada Hrvatsko pitanje u političkom jeziku britanskih liberala od 1908. Read more

Andrej Rodinis – Sublimacija ništavila. Osvrt na “Bibliografiju časopisa Glasnik arhivă i Arhivističkog udruženja BiH (1961-2020)”

Andrej Rodinis SUBLIMACIJA NIŠTAVILA Osvrt na “Bibliografiju časopisa Glasnik arhivă i Arhivističkog udruženja BiH (1961-2020)” Arhivističko udruženje u Federaciji Bosne i Hercegovine objavilo je Bibliografiju časopisa “Glasnik arhivă i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine” (1961-2020). Read more
1 3 4 5 6 7 40