Poziv za predlaganje kandidata za nagrade na području historiografije za 2022. godinu

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade:

  1. Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo

– dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada

  • Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu

– dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (2022.)

  • Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju

– dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i dr.

  • Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad

– dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (2022.)

  • Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki

– dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu

Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, izdavačka poduzeća, kao i pojedinci.

Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 1. do 28. veljače 2023. te mora sadržavati:

  • podatke o predloženiku (životopis i podrobno obrazloženje)
  • podatak o vrsti nagrade za koju se nekoga predlaže
  • tri primjerka rada za koji se predlaže dodjela nagrade (za nagrade pod br. 2 i 4 obvezno, za ostale nagrade opcionalno; može se dostaviti i pdf rada)
  • podatke o predlagatelju i potpis ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno predlagatelja.

Prijava/prijedlog se šalje na adresu:

Odbor za dodjelu nagrada na području historiografije

(prof. dr. Damir Agičić / prof. dr. Željko Holjevac)

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

i mailom: dagicic@ffzg.hr; Zeljko.Holjevac@pilar.hr


prof. dr. sc. Damir Agičić

predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti


prof. dr. sc. Željko Holjevac

predsjednik Društva za hrvatsku povjesnicuOdgovori