UREDNIŠTVO ČASOPISA ESSEHIST OBJAVLJUJE POZIV za suradnju na petnaestom broju časopisa Međunarodne udruge studenata povijesti – ISHA-e Osijek

Pozivaju se studenti povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti na suradnju pri oblikovanju ovogodišnjega broja časopisa studenata povijesti Essehist. Studenti trebaju poslati svoje autorske članke (stručne radove, pregledne radove, izvorne znanstvene radove) i recenzije (kritičke osvrte, komentare te prikaze) pisanih radova ili medijskih adaptacija koje se bave povijesnom ili srodnom tematikom.

Uredništvo časopisa potiče pisanje interdisciplinarnih radova (sociološkim, kulturološkim, književno-znanstvenim, filozofskim, psihološkim, pedagoškim, teorijskim itd.) prema navedenoj temi u kasnijem tekstu. Prihvaćaju se radovi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Tema je petnaestoga broja časopisa Essehist povijest Crkve.

Povijest Crkve intrigantna je tema koja progovara o povijesnom razvoju Crkve kao institucije od samih začetaka pa sve do današnjice. Klerikalni sloj bio je prisutan u gotovo svim porama društva te su se tijekom povijesti odvijali brojni događaji u kojima je Crkva imala određenu ulogu. Utjecaj Crkve može se proučavati od najnižih slojeva društva, odnosno od mikrokontekstualnih zbivanja pa sve do društvenih događaja koji su mijenjali globalnu povijest. Navedena institucija može se promatrati s brojnih gledišta što doprinosi interdisciplinarnosti pri istraživanju ove teme. Pri proučavanju crkvenoga utjecaja povjesničari se služe brojnim izvorima poput kronika i dnevnika pojedinih svećenika i biskupa, matičnih knjiga, kanonskih vizitacija, arhivskih fondova i zbirki različitih stvaratelja te drugim pisanim, ali i materijalnim te vizualnim izvorima. Povijest Crkve može se potencijalno istraživati prema sljedećim temama:

  • Djelovanje odabranih papa i ostalih pripadnika klera
  • Mikrokontektualni utjecaj određenih fratara ili svećenika
  • Progoni klera (npr. represija protiv klera u SFRJ, avinjonsko sužanjstvo i sl.)
  • Križarski te ratovi i događaji u kojima je Crkva imala određeni utjecaj (primjerice inkvizicija, Lateranski ugovori itd.)
  • Svetački kultovi, hagiografija, hodočašća i hodočasnička središta, relikvije
  • Djelovanje (pripadnika) crkvenih redova u različitim djelatnostima (odgoj i obrazovanje, književno-umjetničko područje i sl.)
  • Materijalna baština (arhitektura i građevine, spomenička baština i sl.)
  • Primjeri klerikalnog djelovanja i života u književno-umjetničkim prikazima

Uz ta područja potencijalnog istraživanja, moguće je istražiti brojne druge teme koje su povezane s temom povijesti Crkve.

Rok za slanje radova do 6. svibnja 2024. godine. Isporučeni radovi do tog roka bit će pregledani od članova uredništva te će, ako ispunjavaju uvjete, biti objavljeni u Essehistu.

Radovi se šalju na e-mail adresu essehist@gmail.com.

Autori koji pošalju radove bit će obaviješteni o rezultatima natječaja po isteku roka za slanje.


Osijek, siječanj 2024.

Uredništvo časopisa Essehist


Upute za autore mogu se pronaći na profilu časopisa Essehist na stranicama Hrčka – Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, na sljedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/essehist, ili u ostatku poziva.Odgovori