Platforma „Nepristajanje. Antiratna Srbija 90-ih“

Platforma „Nepristajanje. Antiratna Srbija 90-ih“ je digitalni arhiv posvećen istoriji antiratnog pokreta i nezavisnih medija u Srbiji 90-ih. Cilj platforme (nosilac projekta je Kulturni centar GRAD, Beograd, direktor Dejan Ubović) je da sačuva sećanje na antiratne aktiviste i organizacije koji su na različite načine pružali otpor šovinizmu, etničkoj isključivosti, ratnoj propagandi, razaranju i zločinima. Namera „Nepristajanja“ je da obezbedi reprezentativan pregled najvažnijih pojedinaca, grupa, medija, dokumenata i publikacija koje su bili nosioci antiratnih aktivnosti u Beogradu i delovima Vojvodine. U budućnosti projekat bi trebalo da se proširi na celu teritoriju bivše Jugoslavije. Ova platforma je početni korak koji treba da vodi ka postavljanju izložbe Lavirint 90-ih (planirano za proleće 2023) i ka osnivanju Muzeja 1990-ih (planirano za 2025). 


Koncept: Dejan Ubović, Dubravka Stojanović, Snježana Milivojević, Igor Štiks

Koordinatorka projekta: Dubravka Stojanović

Istraživanja, prikupljanje dokumenata, intervjui, tekstovi: Sanja Radović

Istraživanja i produkcija: Ana Radaković

Saradnica na projektu (nezavisni mediji): Mila Bajić

Web dizajn i razvoj: Faust agencija 

Dizajn stranice: Sanja Radović


Opširnije:

https://museum90.com/category/nepristajanje/


Odgovori