Arhivi nevidljivih / Архиви на невидливите. Жените во печатот на вардарска Македонија помеѓу двете светски војни / Invisible Archives: Women in the periodicals from Vardar Macedonia between the two world wars

U izdanju Centra za istraživanje nacionalizma i kulture (CINIK) – Skopje objavljena je 2021. godine knjiga Архиви на невидливите. Жените во печатот на вардарска Македонија помеѓу двете светски војни koja je prevedena na engleski pod naslovom Invisible Archives: Women in the periodicals from Vardar Macedonia between the two world wars. Oba izdanja – makedonsko i englesko – dostupna su u pdf-obliku.


Urednice ovog izdanja su Ivana Hadjievska i Jana Kocevska. Knjiga je proizašla iz istoimenog istraživačkog projekta koji je ujedinio više suradnika/ca u istraživanju vidljivosti žena u periodici koja je nastala ili cirkulirala na teritoriju Vardarske Makedonije (1918-1941). Knjiga se sastoji od četiri teksta čiji su autori afirmirani i relevantni predstavnici humanističkih znanosti i književnosti iz Makedonije, kao i Bibliografije i Registra ženskih imena iz istraživane periodike. Uvod je napisala prof. dr. Nada Boškovska (Universität Zürich, Historisches Seminar). Knjiga je bila promovirana na konferenciji na temu regionalnih iskustava o arhiviranju i izučavanju ženske historije. Na konferenciji su sudjelovale relevantne regionalne predstavnice ženskih studija: Manca Renko, Ivana Pantelić i Ana Kolarić. 

Tokom istog projekta, tim je izradio i web platformu za digitalizaciju izvora iz područja historije žena iz makedonske povijesti nevidliviarhivi.mk. 


Abstract (na engleskom jeziku):

Original title: Архиви на невидливите: Жените во печатот од Вардарска Македонија помеѓу двете светски војни 

We are mostly interested in the everyday life and reality of urban and rural women on the territory of Vardar Macedonia. More particularly, we examine the changes that the 20th century brought into women’s lives in a political sense, regarding their visibility in the public sphere. We search for this visibility of women in the press as an explicit type of medium. Our research was focused on three sources of periodical literature covering national and social issues: Illustration Illinden – a publication of the Ilinden Organization, Luč – a monthly review for cultural and social issues, and Smena (Change) a magazine of the Yugoslav students.

——————————————–

Sadržaj (na engleskom jeziku):

FOREWORD, Nada Boškovska


INTRODUCTION, Ivana Hadjievska and Jana Kocevska


HISTORICAL CONTEXT, Zdravko Stojkoski
Social and political circumstances in Vardar Macedonia and the position of women


WOMEN’S HISTORY, Ivana Hadjievska
The press and women’s political activity in Macedonia in the past: themes and examples of women’s participation in public affairs and politics in the 20th century


LITERARY-COMPARATIVE ASPECTS, Manja Veličkovska, Frosina Kruškarovska
The literary representation of women in the press from the interwar period


BIBLIOGRAPHY, Compiled by Marina Mijakovska


REGISTER OF THE NAMES OF THE WOMEN
in the bibliography of the three magazines Illustration Ilinden, Luč, and Smena
Compiled by Jana Kocevska

A REVIEW OF THE PUBLIC POLICIES Biljana Kotevska
Gender, history and historiography: towards gender-sensitive policies for setting gender equality and gender visibility as priorities in the development of Macedonian historiography


Linkovi za preuzimanje knjige: 

MAKEDONSKI JEZIK: АРХИВИ НА НЕВИДЛИВИТЕ

ENGLESKI JEZIK: INVISIBLE ARCHIVESOdgovori