VI. kongres hrvatskih povjesničara (Rijeka, 29. rujna – 2. listopada 2021.)

Šesti kongres hrvatskih povjesničara održat će se od 29. rujna do 2. listopada 2021. na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Detaljnije obavijesti o kongresu, kao i poveznice za praćenje preko Zoom-a mogu se pronaći na stranicama www.ffri.hr, www.historiografija.hr, https://sites.google.com/site/hrvatskinacionalniodbor/Tom prilikom upućujemo i na priloge koji su objavljeni na portalu Historiografija.hr o prethodnom, V. kongresu hrvatskih povjesničara održanom u Zadru 2016. godine:
Odgovori