Broj 1-2017 časopisa “Historijski zbornik” dostupan online

Na Hrčku – portalu znanstvenih časopisa RH dostupan je u cijelosti broj 1-2017 časopisa “Historijski zbornik”.

 

 

 

 

Historijski zbornik, Vol. 70, No. 1, 2017.

 

 

Datum izdavanja: Siječanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 29.01.2018.

 

 

https://hrcak.srce.hr/hz

 

 

Sadržaj

 

Članci

 

 

Antun Nekić
Društvene mreže i uspon oligarha: primjer Babonića (od 1270-ih do 1320-ih) (str.1-34)

 

 

Nikola Tomašegović
Modernizacija i nacionalna politika u djelima pionira statistike u Banskoj Hrvatskoj (str.35-60)

 

 

Ivan Bačmaga
Matošev pogled preko Drave: Kako je Antun Gustav Matoš vidio Ugarsku, Mađare i mađarsko-hrvatske odnose (str.61-86)

 

 

Mladenko Domazet
Odbačen među svojima – mikrolokalizmi kao destrukcija. Prilog povijesti Staroga Grada na otoku Hvaru u doba Prvog svjetskog rata (str.87-96)

 

 

Zdenko Radelić
Ozna/Udba – drastičan obračun s neprijateljima: primjer Hrvatske (1940-ih i 1950-ih) (str.97-136)

 

 

Zvonimir Stopić
Pisani odnosi s NR Kinom: što su, kako i kada Kinezi pisali o Jugoslaviji i Hrvatskoj (str.137-157)

 

 

Bojan Balkovec
O izborima u prvih dvadeset godina samostalne Slovenije (str.159-200)

 

 

Peti kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi

 

Uvodnik (str.201-205)

 

Damir Agičić
Kongresi hrvatskih povjesničara (str.207-210)

 

 

Željko Holjevac
Krize, sukobi i solidarnost u hrvatskoj povijesti (str.211-216)

 

Ludwig Steindorff
Pogled izvana. Njemačka historiografija o hrvatskoj povijesti (str.217-224)

 

 

Stjepan Matković
Devetnaesto stoljeće u hrvatskoj historiografskoj produkciji 2010.-2015. (str.225-260)

 

 

Ocjene i prikazi (str.261-343)

 

Vesna Kukavica (ur.), Hrvatski iseljenički zbornik / 263–266 (Diana Šimurina Šoufek) • Zbornik Lovranšćine, knjiga 4. / 266–269 (Slaven Bertoša) • Ivan Majnarić, Mario Kevo, Tomislav Anić (ur.), Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugog svjetskog rata i poraća / 269–273 (Andrijana Petrina) • Gordan Bosanac, Petra Jurlina (ur.), Razvojna suradnja kroz nasljeđe Pokreta nesvrstanih / 273–274 (Nikša Minić) • Gordan Bosanac i Petra Jurlina (ur.), Razvojna suradnja kroz nasljeđe pokreta nesvrstanih / Development Cooperation through the Legacy of the Non-Aligned Movement / 274–279 (Goran Korov) • Vesna Drapac, Constructing Yugoslavia. A Transnational History, Nevenko Bartulin, The Racial Idea in the Independent State of Croatia. Origins and Theory / 280–293 (Neven Budak) • Branimir Janković, Mijenjanje sebe same: preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma / 293– 295 (Lucija Bakšić) • Денис Евгеневич Алимов, Этногенез хорватов: формирование хорватской этнополитической общности в VII–IX вв. [Denis Evgenevič Alimov, Etnogenez Horvatov: formirovanie horvatskoj etnopolitičeskoj obščnosti v VII–IX vv.] / 296– 299 (Palmira Krleža) • Aladin Husić, Hadž iz Bosne za vrijeme osmanske vladavine / 299– 300 (Nedim Zahirović) • Julijano Sokolić (ur.), Nerezinsko brodovlje / Il naviglio di Neresine / The ships of Nerezine / 301–303 (Slaven Bertoša) • Važan doprinos Josipa Celića proučavanju paške prošlosti: Pag kroz rukopis Gjure Szabe i Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. / 303– 307 (Slaven Bertoša) • Marko Trogrlić i Nevio Šetić, Dalmacija i Istra u 19. stoljeću / 307–310 (Ivan Grkeš) • Iskra Iveljić, Anatomija jedne velikaške porodice. Rauchovi / 310– 312 (Ivan Grkeš) • Balázs Trencsényi, The Politics of „National Character“: A study in interwar East European thought / 312– 315 (Karlo Držaić) • Peter Longerich, Hitler. Biographie / 315– 323 (Matko Globačnik) • Jelena Batinić, Women and Yugoslav Partisans. A History of World War II Resistance / 323– 325 (Zrinka Miljan) • Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri, Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.–1945. / 325– 328 (Neven Kovačev) • Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri, Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.-1945. / 328– 330 (Lea Kasabašić) • Slavko Goldstein, Jasenovac – tragika, mitomanija, istina / 330– 333 (Vinko Tadić) • Andrea Matošević, Socijalizam s udarničkim licem: etnografija radnog pregalaštva / 334– 337 (Saša Senjan) • Husnija Kamberović, Džemal Bijedić: politička biografija / 337–339 (Goran Korov) • Vladimir Velebit, Moj život / 339– 343 (Bruno Korea Gajski)

 

Nekrolozi

 

In memoriam Ivan Božilov (29. srpnja 1940. – 15. listopada 2016.)
(Ivan Alexandrov Biliarsky, Irina Ognjanova)

 

 

In memoriam Dubravko Lovrenović (1956.-2017.)
(Neven Budak)

 

 

Odgovori