Marina Matešić, Svetlana Slapšak, “Rod i Balkan”

Izdavač Durieux objavio je 2017. godine knjigu Marine Matešić i Svetlane Slapšak “Rod i Balkan” koja “inkorporira dvije studije o porodnjavanju balkanizma, odnosno o rodnom čitanju balkanizma”.

 

 

 

Matešić, Marina,

 

 

Slapšak, Svetlana

 

 

Rod i Balkan

 

 

Publisher : Durieux, Zagreb 2017.

 

Number of pages : 323

 

 

Opis proizvoda

 

 

Rod i Balkan Marine Matešić i Svetlane Slapšak inkorporira dvije studije o porodnjavanju balkanizma, odnosno o rodnom čitanju balkanizma. U prvoj autorice bilježe povijesnu praksu prikazivanja Balkana u djelima muških putnika da bi im supostavile ženske autorice koje su u svojim putopisima rastakale patrijarhalno viđenje Balkana tijekom 18. i 19. stoljeća. Podrobno analizirajući putopise Mary Wortley Montagu, Emily Strangford, Dore d’Istrije, Jelene Dimitrijević, Marije Karlove, Pauline Irby i Georgine Mackenzie, zaključuju da je njihova protofeministička uloga išla zajedno s njihovim čestim imperijalističkim nastojanjima. S time u skladu autorice u drugoj studiji govore o rodnoj situaciji na Balkanu u 20. stoljeću te preispituju koncept roda, njegovu aproprijaciju za razne proizvoljne teze i ideje te njegovu posljedičnu kontaminaciju. Također, zalažu se za sagledavanje pojma mobilnosti kao politički obilježenog.

 

 

O autoru

 

 

Marina Matešić rođena je u Splitu. Studirala je filozofiju, književnost i rodne studije te doktorirala antropologiju roda na postdiplomskoj školi za humanistiku Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Kao gostujuća istraživačica provela je stipendijske posjete na Duke University u SAD–u i Humboldt–Universität zu Berlin. Piše i istražuje teme konstrukcije roda i spolnosti, kulturnih identiteta i migracija, feminizma, balkanologije i postkolonijalnizma.

 

 

Svetlana Slapšak rođena je 1948. u Beogradu, gdje je diplomirala klasičnu filologiju na Filološkom fakultetu. Godine 1984. doktorirala je s temom rječnika Vuka Karadžića i prevedenica iz grčkog jezika. Radila je na Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu, a od 1986. zaposlena je na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani. Objavila je više od 50 knjiga i 400 znanstvenih radova iz područja antropologije, rodnih studija, balkanologije i feminističke kritike. Također je prevela više djela s latinskog, starogrčkog, francuskog i engleskog na srpski. Za svoj rad osvojila je više književnih i nagrada za mirovni angažman.

 

 

Izvor: http://durieux.hr/wordpress/knjige/esejistika-publicistika/rod-balkan/

 

 

Odgovori