“Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara“

Posebno pohvaljujemo objavu knjige “Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru” jer za hrvatsku historiografiju čini ono što su u stranim historiografijama uradila izdanja kao što su Der Mensch der Aufklärung (L’homme des lumières), Der Mensch der Romantik (L’uomo romantico / Likovi romantizma), Der Mensch des 19.Jahrhunderts, Der Mensch des 20.Jahrhunderts.

 

Edicija o čovjeku i ljudima u pojedinim razdobljima i stoljećima objavljivana je na njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku, a prevođena je i na srpski

(http://clio.rs/COVEK-U-ISTORIJI_Vest_3980)

 

 

Hrvatski institut za povijest, Zagreb

 

 

Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru

 

 

uredili: Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš

 

 

Godina izdanja: 2016.

 

 

Broj stranica: 772

 

 

“U knjizi se obrađuju pojedinačne i kolektivne biografije osoba i skupina ljudi vezanih uz 18. stoljeće. Knjiga je raščlanjena na više zasebnih cjelina, koje obuhvaćaju skupine poput seljaka, građana, plemića, vojnika, redovnika, duhovnih osoba, intelektualaca i umjetnika, kao i ostalih društvenih i profesionalnih skupina. Biografije koje su ovdje iznijete nastoje biti pregledan primjer za društvene i profesionalne kategorije kojima su pripadale.”

 

 

Odgovori