Antun Nekić, “Rod Pekri: svijet srednjovjekovnog slavonskog plemstva”

Rod Pekri: svijet srednjovjekovnog slavonskog plemstva je studija slučaja posvećena plemićkom rodu Tetenj (Tétény) ili Pekri (Pekry), prateći njegove članove od prve polovice 13. do sredine 15. stoljeća na području današnje sjeverne i istočne Hrvatske (međuriječje Drave i Save). Studija je dio nastojanja usmjerenih k boljem razumijevanju srednjovjekovnog plemstva na prostoru Ugarsko-hrvatskog kraljevstva, posebice razumijevanju obiteljskih struktura. U tom smislu studija se oslanja na rezultate obiteljske povijesti, odnosno onoga što se u antropologiji naziva studija srodstva. Makar su recentne studije u hrvatskoj, kao i u mađarskoj historiografiji, otvorile put prema suvremenijem istraživanju obiteljskih struktura plemstva, studija koja se ovdje izlaže ipak daleko snažnije crpi na interdisciplinarnosti te uvodi niz novih teorijskih i konceptualnih alata u raščlambu. Pored toga, studija je utemeljena na iscrpnoj analizi izvorne građe, veliki dio koje je neobjavljen, čime pokazuje daljnje mogućnosti i smjerove istraživanja arhivskog gradiva koje je danas dostupno i digitalnim putem preko projekta Hungaricana. Studija također donosi važan prilog i razumijevanju demografsko-prostornih procesa i mijena na promatranom prostoru srednjovjekovne Slavonije te i na takav način daje važan obol grani historijske geografije.


Izvor:

https://povijest.unizd.hr/obavijesti/view/objavljena-monografija-rod-pekri-svijet-srednjovjekovnog-slavonskog-plemstva-autora-antuna-nekica


Odgovori