Oliver Jens Schmitt, „Korčula pod Venecijom u XV. stoljeću“

U knjizi se proučavaju društvene strukture i staleški odnosi u korčulanskoj komuni 15. stoljeća, odnos centralne vlade prema lokalnom stanovništvu, analiziraju se posjedovni odnosi u Komuni, poljoprivredna eksploatacija zemlje i zakonodavni okvir u agrarnoj proizvodnji, a naposljetku sagledavaju se i otočke trgovačke rute te položaj Korčule u pomorskom i trgovačkom sustavu Mletačke Republike. Obrađuje se geografsko-politički položaj Korčule u 15. stoljeću, ustroj mletačke vlasti (uprava i način njezina funkcioniranja), problem sukoba između plemića i pučana, gospodarske prilike (posebice s obzirom na poljodjelstvo, stočarstvo, proizvodnju smole, kao i trgovinu i usmjerenost Korčule na druge jadranske i sredozemne gradove). Tekst se temelji na podacima sačuvanima u dokumentima Korčulanskog arhiva iz Državnog arhiva Zadar. Radi se, uglavnom, o privatno-pravnoj notarskoj građi koja bilježi privatnu i poslovnu djelatnost pripadnika korčulanske komune u 15. st. Uz to, autor se koristi i sačuvanom javno-pravnom građom, prije svega normativnim izvorima (komunalnim statutom) te sačuvanim zapisima sa sjednica lokalnih upravnih tijela. Ta kombinacija izvora različite provenijencije te uporaba kvantitativno-kvalitativne metode u obradi i interpretaciji sačuvanih vrela prepoznati su u suvremenoj historiografiji kao idealni metodološki okvir u istraživanjima ovakve vrsti.


Ova knjiga je od neizmjerne važnosti za domaću historiografiju koja već godinama čeka detaljnu analizu i sveobuhvatnu interpretaciju sačuvanih izvora srednjovjekovnog korčulanskog arhiva. Opremljena je brojnim ilustracijama te kazalima.


Izvor:


Odgovori