Okrugli stol “Mostar i Bogdan Bogdanović”

Portal Historiografija.ba prenio je obavijest o okruglom stolu „Mostar i Bogdan Bogdanović“ te Bogdanovićev tekst o Partizanskom groblju u Mostaru. Arhitekt Bogdan Bogdanović (1922-2010) autor je, među ostalim, i spomenika Kameni cvijet u Jasenovcu.


Okrugli stol “Mostar i Bogdan Bogdanović”

„Centar za kulturu Mostar organizira okrugli stol “Mostar i Bogdan Bogdanović”. Na okruglom stolu će se razgovarati o povezanosti stvaralaštva Bogdana Bogdanovića sa gradom Mostarom i uopšte Bosnom i Hercegovinom, i mjestom i ulogom njegovog Partizanskog groblja u svjetskoj, regionalnoj i lokalnoj kulturi i baštini.“ 

Opširnije: https://historiografija.ba/article.php?id=2516


Bogdanović o Partizanskom groblju u Mostaru

„Bogdan Bogdanović (1922-2010), je bio znameniti arhitekta, filozof i umjetnik. Autor je, između ostalih, Partizanskog groblja u Mostaru, Kamenog cvijeta u Jasenovcu, Spomen – park Garavice u Bihaću i brojnih drugih. U mostarskoj informativnoj reviji MM, u dvobroju12/13, u junu 1997. godine, Bogdanović je objavio tekst o Partizanskom groblju i Mostaru. Tekst prenosimo u cijelosti na našem portalu.“

Opširnije: https://historiografija.ba/article.php?id=2518


Odgovori