Predavanje Marte Harasimowicz o suvremenoj povijesti u muzejima

U organizaciji CKPIS-a gostujuće javno predavanje pod naslovom Nostalgija, moraliteti i druge priče o prošlosti: kako se prikazuje suvremena povijest u muzejima održat će Marta Harasimowicz, doktorandica na Karlovu sveučilištu u Pragu i istraživačica u tamošnjem Institutu češke povijesti. Predavanje će se održati u utorak, 28. svibnja 2024., u 18.30 sati u Dvorani Slavka Zlatića, u prizemlju Filozofskog fakulteta u Puli, Matetića Ronjgova 1.

Razumijevanje povijesti u obliku više ili manje kompleksnih priča jedan je od ključnih aspekata opće refleksije prošlosti. Stoga je narativnost bitno načelo svake vrste popularizacije povijesne znanosti, a ima i veliku ulogu u izložbenoj djelatnosti povijesnih muzeja. Muzejska prezentacija suvremene povijesti u tome je kontekstu svojevrsni problem. Radi se o razdoblju sa zasad djelomično otvorenim kanonom interpretacija pri čemu su i kustosi i posjetitelji svjedoci danog vremena, opremljeni vlastitim uspomenama i emocijama. Taj se sporni potencijal još više očituje u bivšim socijalističkim zemljama Srednjoistočne Europe čija se najnovija povijest i s njom povezana baština često promatraju kao sporno nasljeđe. S druge strane, na zamišljanje prošlosti također utječe komunikacijski kontekst u kojem nositelji kolektivnog sjećanja postaju pojave iz okvira svakodnevnice i popularne kulture. Predavanje će se fokusirati na oblike muzejskog prikazivanja suvremene povijesti u izabranim zemljama Srednje Europe i bivše Jugoslavije. Na temelju doktorskog istraživanja autorice bit će uvedeni osnovni tipovi gradnje muzejske priče o tom vremenu, njihovi političko-kulturni konteksti i potencijalni problematični aspekti.

Marta Harasimowicz doktorandica je češke povijesti na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu gdje priprema doktorski rad o naracijskim strategijama u muzejskoj prezentaciji suvremene povijesti u Srednjoj Europi i bivšoj Jugoslaviji. Trenutačno je i zaposlena kao istraživačica u Institutu češke povijesti istog fakulteta. Bavi se kulturnom poviješću bivših socijalističkih država s posebnim osvrtom na Čehoslovačku i Jugoslaviju. Njezini glavni istraživački interesi su socijalističke mitologije, kulturne slike prošlosti i nostalgija kao kulturna pojava.


Izvor:

https://www.unipu.hr/ckpis/dogadanja


Odgovori