Znanost u žarištu: Predavanje akademkinje Nelle Lonze „Igrokazi vlasti: kako je bio konstruiran PR Dubrovačke Republike?“

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizira ciklus predavanja Znanost u žarištu kojima je cilj na zanimljiv i pristupačan način predstaviti rezultate istraživanja njenih znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica, a koji su jedinstveni u Hrvatskoj. U srijedu 15. svibnja 2024.  u Knjižnici HAZU u Zagrebu predavanje Igrokazi vlasti: kako je bio konstruiran PR Dubrovačke Republike? održat će akademkinja Nella Lonza, voditeljica Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Istraživanjem izvanredno bogatog arhiva Dubrovačke Republike može se rekonstruirati kako je ova država u kasnom srednjem vijeku i ranom modernom razdoblju oblikovala svoj PR, stvarajući promišljenu sliku o sebi, usmjerenu prema vlastitim podanicima, ali i strancima i njihovim državama. Kako su se prenosile poruke o vrijednostima koje je država štitila i promicala da bi dosegnule željenu publiku i da bi bile čitljive?  Kako se koristila simbolika urbanog prostora, koja je bila uloga boja i zvukova? Na temelju ovih i drugih istraživačkih tema traži se odgovor na pitanje koliko je umješno Republika artikulirala sliku o sebi i vrijedi li i danas oslušnuti njezina iskustva.


Akademkinja Nella Lonza stručnjak je za hrvatsku i europsku pravnu povijest predmodernog razdoblja. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavala se u Italiji i Francuskoj te položila sudački ispit. Trinaest je godina predavala hrvatsku pravnu povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nakon čega se zaposlila kao istraživač u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Akademkinja je od 2020. Objavila je 11 knjiga  i preko 80 izvornih znanstvenih radova. Glavna je urednica dvaju domaćih časopisa sa statusom A1 i voditeljica Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Djeluje kao evaluator znanstvenih projekata Europske unije i Republike Slovenije.


Izvor:


Odgovori