Predstavljanje knjige Anite Buhin „Jugoslavenski socijalizam „sa okusom mora, sa okusom soli”“ u Puli

U suorganizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Pula i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u četvrtak, 4. travnja 2024., u 18.00 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici održat će se predstavljanje knjige Anite Buhin Jugoslavenski socijalizam „sa okusom mora, sa okusom soli“. Mediteranizacija jugoslavenske popularne kulture pod talijanskim utjecajem 1950-ih i 1960-ih (Srednja Europa, Zagreb, 2024.). Pored autorice, knjigu će predstaviti Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i Mišo Kapetanović (Austrijska akademija znanosti).

Formativno razdoblje jugoslavenske popularne kulture odigravalo se 1950-ih i 1960-ih, gotovo pa istovremeno s razvojem domaćeg i inozemnog turizma na Jadranu. Stoga ne čudi da su popularno-kulturni motivi toga razdoblja velikim dijelom bili povezani sa zvukovima i slikama mora. Nekima su ti audiovizualni podražaji budili uspomene na ljetovanje na Jadranu, dok su drugima pojačavali želju za prvim odlaskom na more i sanjarenje o takvom životu. Za velik su dio stanovništva simbolizirali ideal obećanog socijalističkog dobrog života, dok su strancima nudili istovremeno poznati i egzotični Mediteran. Konačno, nikada u potpunosti dehumanizirana društvenim odnosima kapitalističkog Zapada, jugoslavenska je imaginacija modernog Mediterana bila okarakterizirana socijalističkim hedonizmom.

Jugoslavenski socijalizam „sa okusom mora, sa okusom soli“ hrvatski je prijevod engleskog izvornika Yugoslav Socialism „Flavoured with Sea, Flavoured with Salt“, koji je prije dvije godine također objavila Srednja Europa iz Zagreba. Prijevod je premijerno predstavljen u Zagrebu 22. ožujka ove godine. Obje su knjige dio Biblioteke CeKaPISarnica pulskog CKPIS-a.

Anita Buhin (1987.) doktorirala je na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci 2019. godine. Od 2012. suradnica je u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2021. zaposlena na Institutu za suvremenu povijest na Fakultetu za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta Nova u Lisabonu. U središtu njezinog interesa je povijest popularne kulture u jugoslavenskom i mediteranskom kontekstu.


Izvori:

https://www.unipu.hr/ckpis/dogadanja

Odgovori