Znanstveni skup XXI. DIES HISTORIAE: „Kriminalci, otpadnici i marginalci kroz povijest“

U knjižnici Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održan je  20. i 21. ožujka 2024. godine znanstveni skup XXI. DIES HISTORIAE: „Kriminalci, otpadnici i marginalci kroz povijest“.

Promatrajući historiografiju, moguće je utvrditi činjenicu kako je svako društvo bilo obilježeno pojedincima i skupinama koje su se nalazile na njegovoj periferiji. To ih je društvo označilo otpadnicima od zajednice i narušiteljima normi društvenoga poretka. Razlozi su bili različiti: narodnost, vjeroispovijest, boja kože, bračni status, nemoral, siromaštvo, zdravstvene poteškoće, kriminalna prošlost i sadašnjost… Njihov je status uvelike ovisio o percepciji dominantnih jezgara hijerarhijski izrazito striktno strukturiranih zajednica koje su se koristile svim sredstvima, često i manipulacijama, kako bi ih disciplinirale ili iskorijenile „pošast“ koja je mogla ugroziti njihov položaj. Predrasude i uvrede bile su njihova svakodnevica, baš kao i snažan pritisak izvršnih, zakonodavnih i sudbenih vlasti.

Međutim, svakako treba imati na umu da su upravo ove, diskriminirane grupe ljudi u mnogočemu pozitivno utjecale na društvo kojem su pripadale. Posebno su zapažene uloge pojedinaca (prije svega iz kriminalnoga miljea) u kriznim situacijama te krupnim društvenim i političkim promjenama, gdje su se pokazali sposobnijima od slavljenih i opjevavanih korifeja i „spasitelja“ civilizacija i naroda.


Opširnije:

https://www.facebook.com/DSPLucius


Odgovori