Druhý poločas. Jugoslávie v době vrcholného a pozdního socialismu. Pocta Janu Pelikánovi

Milan Sovilj, Ondřej Vojtěchovský, Boris Mosković, eds., Druhý poločas. Jugoslávie v době vrcholného a pozdního socialismu. Pocta Janu Pelikánovi [Drugo poluvrijeme. Jugoslavija na vrhuncu i tijekom kasnog socijalizma], Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2023.

Pojedinačni prilozi u ovoj publikaciji na češkom jeziku usmjereni su na političke, nacionalne, kulturne, vjerske i druge aspekte jugoslavenskog razvoja od 1960-ih do ranih 1990-ih, tj. u posljednjih četvrt stoljeća postojanja jedinstvene države. Odlikuje ih bogata heuristička baza i inovativna interpretacija, koja omogućuje da se otkriju i dosad manje poznati ili nedovoljno naglašeni aspekti povijesti kasne socijalističke Jugoslavije. Kolektivna monografija izlazi i u povodu značajne životne obljetnice i djela Jana Pelikána, vodećeg češkog stručnjaka za povijest jugoistočne Europe i dugogodišnjeg predavača na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu. Autori studija su renomirani povijesničari, koji ne samo da su tijekom svojih istraživačkih aktivnosti više puta dolazili u doticaj s djelima Jana Pelikána, već su imali priliku s njim i profesionalno surađivati i družiti se. Publikacija sadrži i opsežnu studiju o izdavačkoj i profesionalnoj djelatnosti Jana Pelikána, kao i bibliografski popis njegovih tekstova.

Info:

https://books.ff.cuni.cz/2024/03/04/druhy-polocas-jugoslavie-v-dobe-vrcholneho-a-pozdniho-socialismu-pocta-janu-pelikanovi/


Dodatne obavijesti o knjizi objavljene su i na portalu Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=2393


Odgovori