Jelena Lalatović, „Tako se kalio čelik: omladinska štampa i borba za slobodni univerzitet 1937‒1968.“

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost, 2023.

Kratak opis:

Studija Tako se kalio čelik: omladinska štampa i borba za slobodni univerzitet 1937‒1968. dr Jelene Lalatović, naučne saradnice Instituta za književnost i umetnost, bavi se periodizacijom jugoslovenske omladinske kulture u kontekstu višedecenijskih borbi za autonomiju univerziteta. Razvoj žanrova književne kritike i polemike u omladinskoj i studentskoj periodici, koja obuhvata raspon od Borbenog studenta, glasila ilegalne Komunističke partije s početka tridesetih godina, do teorijskog časopisa Ideje iz 1970. godine, smešten je u središte (re)interpretacije međuzavisnosti književnoistorijskih i društveno-političkih procesa. Autonomija univerziteta, svojevrsna metonimija opšteg kulturnog napretka, ispostavlja se kao jedan od frontova na kojima se istovremeno odvijala borba za opštedruštvenu emancipaciju i osnovne demokratske slobode kao što su sloboda udruživanja, te sloboda izražavanja i sloboda naučnog rada. Autorka omladinsku periodiku ‒ list Student, nedvosmisleno najuticajnije glasilo studenata Beogradskog univerziteta u Jugoslaviji, i književne časopise Mladost i Mlada kultura ‒ promatra kao ključne aktere u formiranju programa i zahteva omladinskog antifašističkog pokreta u međuratnom razdoblju. Omladinska periodika analizira se na dve međusobno povezane ravni. Najpre, kao bitan izvor za sintetičko razumevanje odnosa književnosti, književne kritike i revolucionarnih kretanja u Jugoslaviji, a zatim i kao delatan sloj kulturne baštine, čiji poslednji odjek predstavljaju i studentski pokreti iz 1968. godine Studija Tako se kalio čelik: omladinska štampa i borba za slobodni univerzitet 1937‒1968. elaborira na koji način razvoj ideje slobodnog univerziteta i žanrova književne kritike i polemike nude uporište da se naznačeni vremenski okvir tretira kao samosvojna etapa u razvoju omladinske književnosti i kulture kod nas.


Izvor:

https://www.ikum.org.rs/izdanje.php?id=176#


Odgovori