Iz javne rasprave o povučenom udžbeniku: rad Josipa Jurčevića u časopisu „Nova prisutnost“

Josip Jurčević u časopisu „Nova prisutnost“ (br. 1, 2024) objavio je rad „Analiza slučaja: što otkriva povlačenje udžbenika povijesti koji nije smio biti odobren“.


Josip Jurčević

Analiza slučaja: što otkriva povlačenje udžbenika povijesti koji nije smio biti odobren

Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, Vol. XXII No. 1, 2024., str. 93-120.


U radu je analiziran slučaj udžbenika povijesti za četvrti razred gimnazije koji je duže od dvije godine bio u Katalogu odobrenih udžbenika, a potom je izbrisan iz kataloga. Analizom su obuhvaćene tri tematske cjeline (druga Jugoslavija, Republika Hrvatska, Domovinski rat), a analiza je provedena usporedbom sadržaja udžbenika s odredbama kurikuluma i drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji su obvezujući za udžbenike povijesti. Uz to je pojašnjen i širi kontekst rasprava i sukoba koji u Hrvatskoj traju dva desetljeća glede problematike udžbenika i nastave povijesti. Analizom je zaključeno da sadržaj spornog udžbenika nije utemeljen ni na znanstvenim i obrazovnim standardima niti na propisanim vrijednosnim i etičkim zahtjevima, pa stoga ima iznimno razorne odgojne i obrazovne učinke. Na koncu je rad otvorio i ključno pitanje, kako je uopće bilo moguće da je takav udžbenik u ministarstvu uspio proći postupak stručne procjene i uvrštavanja u Katalog udžbenika.


https://hrcak.srce.hr/clanak/455357


Odgovori