Studijska izložba „Naličje grada prije 100 godina: fotografije iz zbirki liječnika Vladimira Ćepulića i Luje Thallera“ iz fundusa Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU

Studijska izložba iz fundusa Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU Naličje grada prije 100 godina: fotografije iz zbirki liječnika Vladimira Ćepulića i Luje Thallera održat će se u Etnografskom muzeju u Zagrebu od 21. ožujka do 19. svibnja 2024. Svečano otvorenje izložbe održat će se 21. ožujka 2014. u 18 sati.

Izložba i katalog prikazat će osobit pogled na zagrebačku stambenu bijedu optikom socijalne patologije s naglaskom na tuberkulozu u prvim dekadama 20. stoljeća na temelju sačuvane zbirke fotografija iz ostavštine liječnika Vladimira Ćepulića (1891. – 1964.), jednog od predsjednika Hrvatskoga liječničkog zbora (1935. – 1945.) i Luje Thallera (1891. – 1949.), začetnika hrvatske medicinske historiografije. Fotografije socijalne bijede koje se predstavljaju na izložbi nastale su na poticaj liječnika Vladimira Ćepulića i Luje Thallera sa svrhom oblikovanja svojevrsne potvrde propitivanju organske podloge društva u prvoj polovini 20. stoljeća. Pritom su u sklopu zdravstveno-prosvjetiteljskih kampanja pridonosile utemeljenju novog sustava vrijednosti unutar medicine i društva. Navedene zbirke koja sadrže ukupno 132 fotografije danas se nalaze u Hrvatskome muzeju medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a poslužit će kao polazište u razmatranju pojavnosti socijalne fotografije na području Hrvatske, ali i socijalne medicine/patologije s osobitim naglaskom na tuberkulozu početkom 20. stoljeća. Istaknut će se njihova rana pojavnost kao do sada nezapaženi segment socijalne fotografije u Hrvatskoj te muzeološka vrijednost kao akvizicije prvog Muzeja za povijest zdravstva koji je osnovan 1944. u Zagrebu pri Hrvatskome liječničkom zboru.

Osim kataloških opisa i fotografija svih eksponata, dvojezični katalog izložbe (hrv./engl.) sadržavat će uvodni tekst prof. dr. sc. Stelle Fatović-Ferenčić, povjesničarke medicine, znanstvene savjetnice u trajnom zvanju iz Odsjeka za povijest medicinskih znanosti i upraviteljice Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU, dr. sc. Martina Kuhara, znanstvenog suradnika u Odsjeku za povijest medicinskih znanosti HAZU i Silvije Brkić Midžić, muzejske savjetnice i upraviteljice Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU.

Izložba je organizirana u povodu 150. obljetnice osnutka Hrvatskoga liječničkog zbora.

Uz izložbu će biti organizirana predavanja, radionice i stručna vodstva.


Izvori i dodatne obavijesti:


Odgovori