Literatura s povodom: o nastavi povijesti kao indikatoru demokratizacije na primjeru hrvatskih udžbenika povijesti 1991.-2007.

Politička misao: časopis za politologiju, Vol. 60 No. 1, 2023.

Tanja Vučković Juroš; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prema interpretativnom pristupu političkoj kulturi: nastava povijesti kao indikator demokratizacije i prikaz jugoslavenske prošlosti u hrvatskim udžbenicima povijesti 1991.-2007.

Izvorni znanstveni članak


Sažetak

Ovaj rad koristi interpretativni pristup političkoj kulturi kako bi razmotrio ‎pitanje utjelovljenosti demokratskih načela i praksi u institucijama, pogotovo ‎u onima koje ne spadaju izričito u područje političkog procesa te koje stoga‎ mogu lakše sakriti manjkavosti demokratskog sustava koje se ne mogu lako‎ mjeriti na osnovi formalnih mjera demokratizacije. Tom istraživačkom problemu ‎rad pristupa analizom institucionalnog okvira nastave povijesti u Hrvatskoj‎ u 1990-ima i 2000-tima te prikazom kontroverzne teme socijalističke ‎Jugoslavije u udžbenicima povijesti kao kritičnog slučaja. Analizom su obuhvaćena ‎34 udžbenika povijesti 20. stoljeća koja su objavljena između 1991.‎ i 2007. godine za korištenje u osnovnim školama, srednjim strukovnim školama ‎i gimnazijama. Nalazi ove analize razmatraju se kao indikatori razvoja‎ demokratske političke kulture. Zaključci ukazuju, na temelju toga kritičnog‎ slučaja, da je Hrvatska, unatoč napretku u vezi s mjerama formalne demokratizacije‎ 2000-tih, ipak pala na testu institucionalno utjelovljenih demokratskih ‎pretpostavki i normi.‎


https://hrcak.srce.hr/300933


Odgovori