Podsjetnik – poziv za prijavu – Sedmi kongres hrvatskih povjesničara Osijek 2024.

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) priprema VII. kongres hrvatskih povjesničara koji će se održati u Osijeku od 25. do 28. rujna 2024. godine. Tema je kongresa Zemlja – kao izravan poticaj i prilog razumijevanju prostora na kome se održava, a to je po prvi puta Slavonija, Srijem i Baranja.

Na kongresu će biti predstavljeni rezultati različitih aspekata povijesnih istraživanja kroz sva vremenska razdoblja. Posebno se pozivaju sudionici kongresa da prijave izlaganja na teme vezane uz odnos čovjeka i zemlje: primjerice, vlasnički odnosi, gospodarenje zemljom, ekološki aspekti, zemlja kao motiv umjetnosti i sl. Na dosadašnjim kongresima povjesničara poticali smo interdisciplinarnost, pa pozivamo na sudjelovanje i pripadnike drugih struka, etnologije, povijesti umjetnosti, arheologije, filologije i dr.

Uz Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti kao glavni organizatori ovoga kongresa su Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (Slavonski Brod) te domaćin Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odsjek za povijest.

Svi zainteresirani za sudjelovanje i izlaganje na VII. kongresu hrvatskih povjesničara trebaju se prijaviti izravno Organizacijskom odboru. Postojeće se kongresne sekcije mogu i sada organizirati samostalno te njihovi voditelji mogu prijaviti Organizacijskom odboru cjelovit program.

Kao i na našim prethodnim kongresima, rad će biti organiziran u sekcijama i plenarno.

Molim Vas da prijedlog teme svoga referata s podacima i afilijacijom o autoru, uz sažetak do 400 riječi, pošaljete izv. prof. dr. sc. Tomislavu Galoviću, tajniku HNOPZ-a i predsjedniku Organizacijskog odbora VII. kongresa hrvatskih povjesničara, na e-mail adresu: 7.kongres.hnopz@gmail.com do 31. siječnja 2024. godine.

Prijave se primaju isključivo elektroničkom poštom i nakon prijave ćete dobiti potvrdu primitka teme i sažetka, a nakon evaluacije i potvrdu o prihvaćanju izlaganja.

Kotizacija za sudjelovanje na kongresu iznosi 75,00 eura za sudionike kojima kotizaciju plaća institucija, 50,00 eura za sudionike koji kotizaciju plaćaju sami te 25,00 eura za studente preddiplomskih i diplomskih studija te nezaposlene doktorande, nezaposlene i umirovljenike. Sudionicima kongresa, osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima koji budu pratili kongresna izlaganja i svim drugim zainteresiranim izdavat će se potvrde o sudjelovanju.

Organizatori ne snose troškove puta i boravka.

Molimo Vas da ovu obavijest proslijedite svima za koje mislite da mogu biti zainteresirani za sudjelovanje na kongresu.

U nadi da ćemo se vidjeti na VII. kongresu hrvatskih povjesničara u Osijeku, srdačno Vas pozdravljam!

prof. dr. sc. Damir Agičić,

predsjednik HNOPZ-a i predsjednik Znanstvenog odbora


Odgovori