Tribina: Kontroverze jugoslovenske popularne muzike

Utorak, 21. novembar 2023. u 19:00 – Dom omladine Beograda // Tribinska sala            

Ciklus tribina: JUGOSLAVIJA U OČIMA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda


Jugoslovenska popularna muzika, uključujući i žanrove koje uobičajeno ubrajamo u novokomponovanu narodnu muziku, predstavlja skoro nepresušno polje istraživanja, koje neretko sa sobom povlači burne kontroverze. Koreni mnogih sukobljenih mišljenja o jugoslovenskoj popularnoj muzici postavljeni su već u samoj socijalističkoj Jugoslaviji.

Da li je jugoslovenska država planski gradila žanrove popularne muzike kao deo jugoslovenskog identiteta i kao simbol otvorene saradnje sa Zapadom, ili su oni bili rezultat pobune odozdo protiv autoritarnog režima? U kojoj meri je opravdano govoriti o posebnosti jugoslovenske popularne muzike u odnosu na Istočni blok? Da li je bila dužnost intelektualne elite, pa i države, da se bori protiv narodne novokomponovane muzike kao izraza „šunda“, ili je ovakav diskurs pre svega refleksija odijuma iste elite prema siromašnim slojevima društva?

Na ovom okruglom stolu, kojim zatvaramo ovogodišnji ciklus tribina Cejusa posvećen mladim naučnicima, govorićemo o tome šta nova generacija istraživača različitih profila, sa određene istorijske distance može da ponudi u smeru razrešenja navedenih kontroverzi.

U razgovoru učestvuju Marija Maglov, Bojana Radovanović i Milica Stjepanović.

Moderator: Srđan Atanasovski, Cejus


Izvori:

https://www.facebook.com/cejus.jus


Odgovori