Andrea Matošević, „Kolos Jadrana. Industrijski film i brodogradilište Uljanik u drugoj polovici XX. stoljeća“

Kroz niz dokumentarnih filmova, filmskih novosti i emisija smještenih pod sintagmu – industrijski film – i produciranih u luku od neposrednog poraća do današnjih dana, u knjizi se poglavito analiziraju politika i poetika uradaka snimljenih u brodogradilištu Uljanik. Kao jedno od najvećih jadranskih brodogradilišta sa svjetskim renomeom, ono je nerijetko bilo podložno filmskoj pažnji autora poput Hrvoja Sarića, Mladena Femana, Aleksandra Aranđelovića, Branka Bauera, Darka Vizeka, Branka Knezocija, Andreja Korovljeva itd. koji su dinamike, događaje i procese tipične za brodogradnju bilježili shodno vremenu u kojem su snimali, ali i radnim uvjetima koje su zaticali u “gradu unutar grada”. Njihova djela čine svojevrstan, do sada u “filmskome gradu” slabo poznat, arhipelag kojim dominiraju teme poput radnih i tehničkih uspjeha, visoke politike, generiranja znanja, samoupravljanja, povezivanja među brodogradilištima, ali i dekadencije radnih uvjeta. Komparativan pristup u knjizi – s industrijskim filmom u ostalim miljeima, ali i brodogradilišnim filmom u ostalim zemljama – ukazuje na niz specifičnosti uradaka snimljenih u Puli.


Monografija Kolos Jadrana: Industrijski film i brodogradilište Uljanik u drugoj polovici XX. stoljeća originalan je i ažuriran doprinos te pruža inovativno razumijevanje uloge brodogradnje i industrijskog filma u izgradnji lokalnih i globalnih imaginarija gospodarskog razvoja i povijesne modernosti kroz dvadeseto stoljeće. Sukladno uredničkim odlukama i fokusom autora analiziranih filmova, brodovi postaju označitelji različitih političkih i kulturoloških poruka. Matoševićevo dubinsko poznavanje studije slučaja Uljanik i podrobna usredotočenost na poetiku ovih filmova, knjigu čini impresivnom i kod čitatelja budi želju da dokumentarne filmove pogleda u cijelosti. (iz recenzije Chiara Bonfigioli, Universita Ca Foscari Venenezia)

Antropološki pristup u knjizi označen je ispitivanjem u filmskom mediju prikazanih odnosa šireg brodogradilišnog konteksta koji uključuje visoku politiku, integrativne procese između više brodogradilišta, odnos između Uljanika i grada, radničku kulturu rada i proizvodnju kulture, simboličke i fizičke metamorfoze brodova, tehnološke pomake, kao i pauperizaciju rada i radnih uvjeta. Industrijski film preuzima ulogu dokumenta o brodogradnji i brodogradilištu Uljanik… (iz recenzije Sanja Puljar D Alessio, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Stvaranje broda u prvom je redu – stvaranje reda. (Iz filma Berge Istra, Frano Vodopivec, 1973)


Izvori:

https://www.unipu.hr/ckpis/cekapisarnica


Obavijest o izlasku knjige objavljena je i na portalu Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=2026


Odgovori