[Predavanje] Heike Karge – Čar šizofrenije: psihijatrija, rat i društvo u hrvatsko-srpskom regionu (ShoahLab)

Knjiga prikazuje kako se dijagnostifikovala, tumačila i doživljavala mentalna bolest u hrvatsko-srpskom regionu u periodu od 1870. do 1950. godine. Ova studija istražuje različite aspekte mentalnog zdravlja postavljajući ih u kulturni, institucionalni i društveni kontekst i pruža dublji uvid u istoriju mentalnog zdravlja u tom regionu. Kroz analizu kulturoloških faktora, institucionalnih okvira, društvenih faktora, a posebno uticaja ratova, pomaže boljem razumevanju toga kako su se mentalni poremećaji percipirali i lečili tokom tog vremenskog perioda u hrvatsko-srpskom regionu. Prema istraživanjima Hajke Karge, medicinski izveštaji, pre svega fokusirani na ratne veterane, govore o tome da su tamošnji pacijenti uglavnom klasifikovani kao šizofreni, a ređe kao neurotični, nervozni ili histerični, što je u suprotnosti sa stanjem na nemačkom, rusko-sovjetskom i američkom području. U tom smislu, područje ispitivano u knjizi u navedenom periodu se, prema Hajke Karge, može okarakterisati kao šizofreno.

Hajke Karge je društveni istoričar Jugoistočne Evrope. Od septembra 2023. godine, ona je profesorka istorije i antropologije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Njena istraživanja fokusiraju se na kulturnu i društvenu istoriju Jugoistočne i Istočne Evrope, posebno na kulturnu i društvenu istoriju medicine i psihijatrije; rat, nasilje i sećanje; tranzicionu pravdu; pravnu antropologiju; i interdisciplinarna istraživanja traume.


Datum: 16. Novembar 2023

Vreme: 16:00 – 17:30

Lokacija: IFDT, Kraljice Natalije 45, Beograd


Izvor:


Odgovori