Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice smrti Vatroslava Jagića

Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu od 28. do 30. rujna 2023. organizira znanstveni skup u povodu 100. obljetnice smrti hrvatskoga slavista svjetskoga ugleda Vatroslava Jagića (umro je 5. kolovoza 1923. u Beču i sahranjen tjedan dana kasnije u svom rodnom gradu Varaždinu). Drži se jednim od najvećih slavista do sada. Bio je zagrebački gimnazijski profesor, sveučilišni profesor u Odesi, Petrogradu, Berlinu i Beču. Kada je u ožujku 1866. predloženo, a u svibnju iste godine potvrđeno prvih 16 članova Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, među njima je najmlađi 28–godišnji Vatroslav Jagić. Znanstveno mu je djelo opsežno i raznoliko i njime je uvelike pomogao da se slavistika po svojim dosezima izjednači s germanistikom i romanistikom.


Organizacijski odbor Znanstvenog skupa:

akademik Stjepan Damjanović, akademik Mateo Žagar, akademik Ranko Matasović, dr. sc. Vladimir Huzjan, dr. sc. Vesna Haluga, Silvija Zagorec


Program Znanstvenog skupa:


Odgovori