Objavljen 17. broj časopisa Pro tempore za 2022: Civilizacijski i kulturni susreti

Ovih dana na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak (https://hrcak.srce.hr/broj/23292) objavljen je, netom iz tiska izašli, novi 17. broj časopisa Pro tempore za 2022. godinu. Ovaj časopis studenata povijesti s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu izlazi od 2004. godine, a objavljuje znanstvene, stručne i pregledne radove te eseje, prikaze, kritike, intervjue i razne druge priloge iz područja povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti i drugih srodnih disciplina. Jedna je od glavnih svrha časopisa ponuditi studentima platformu za objavljivanje vlastitih raznovrsnih radova te tako poticati studentsku istraživačku aktivnost i njihov znanstveni razvoj.

Najnoviji 17. broj časopisa obrađuje temu Civilizacijski i kulturni susreti. Taj je fenomen obilježio sva povijesna razdoblja pa je u 17. broju moguće pronaći radove od stare povijesti do suvremene povijesti koji tematiziraju u više-manje podjednakoj mjeri hrvatsku i globalnu povijest. U člancima je stavljen naglasak na propitivanje civilizacijskih i kulturnih prožimanja i odbacivanja, zatim na istraživanje kulturnih transfera, doživljaj Drugog i stvaranje slike o njemu, te posljedično na kontaktne zone kao prostor razgraničenja, ali i susreta raznolikih kulturnih entiteta.

Na određen način, 17. broj ima i elemente zbornika radova. Naime, nakon što je 11. travnja 2022. godine, u organizaciji uredništva časopisa, održan studentski skup na istu temu, a na kojemu se okupilo petnaest izlagača, uslijedio je ovaj tematski broj u kojemu je objavljeno osam izlaganja sa skupa. Uz izlaganja, preuređena u pregledne i stručne radove, objavljena su i tri diplomska rada te još nekoliko zaprimljenih članaka. U četiri tematske cjeline Susreti, sukobi i prožimanja: globalna perspektiva, Susreti, sukobi i prožimanja: hrvatski povijesni prostor, Identiteti i alteriteti: historijsko-imagološke teme i Pod barjakom zvijezde i polumjeseca: ottomanica objavljeno je petnaest članaka, koje su recenzirali nastavnici s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta te drugi hrvatski povjesničari i stručnjaci, te četiri prijevoda, od kojih su dva nastala za nastavne potrebe Odsjeka za povijest. Prijevode, pregledne i stručne radove te eseje prati pet prikaza novijih knjiga, sedam nekrologa i obituarija te šest intervjua, a 17. broj sveukupno broji 562 stranice.

Uredništvo 17. broja časopisa čini sedam studenata povijesti – Ivan Mrnarević, glavni urednik, Ivan Ćorić, zamjenik glavnog urednika, Petar Bešlić, Ivana Đordić, Stanka Mujo, Filip Šimunjak i Marko Zidarić.


Predstavljanje 17. broja časopisa Pro tempore uskoro će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Opširnije:


Odgovori