Okrugli stol – Napad na Karlovac u rujnu 1993.

Okrugli stol s temom napada na Karlovac u rujnu 1993. održavamo 8. rujna 2023. povodom tridesete obljetnice događaja, na inicijativu Udruge pripadnika 110. br. ZNG/HV, a u organizaciji Muzeja grada Karlovca.

U rujnu 1993. tzv. Srpska vojska Krajine napala je grad Karlovac s ciljem potiskivanja hrvatskih snaga s područja Turnja i Gornjeg Mekušja, odnosno s ciljem izbijanja na desnu obalu rijeke Korane i rijeke Kupe. Ta akcija neprijateljske vojske, kodnog imena „operacija Kiša“, pokrenuta je kao odmazda za uspješnu hrvatsku vojno-redarstvenu akciju Medački džep.

Dana 9. rujna počeo je topnički napad na Karlovac. Uz žrtvu poginulih i ranjenih pripadnika, napad na prvoj crti bojišnice zaustavile su snage 13. domobranske pukovnije Karlovac. Dana 13. rujna u borbu su se uključili interventna satnija 110. brigade HV-a, dijelovi 3. pješačke bojne 110. brigade HV-a te bitnica RAK-12 iz 137. brigade HV-a. Hrvatske su snage u koordiniranoj akciji 13. rujna odbile odlučujući oklopno-topničko-pješački napad neprijatelja. Bio je to posljednji ozbiljan pokušaj tzv. Srpske vojske Krajine da osvoji Turanj i dođe do mosta na rijeci Korani. Obrana mostobrana bila je važna i za kasniju provedbu operacije Oluja jer je većina opskrbe u toj operaciji na ovome dijelu bojišnice išla preko mostova na Mrežnici i Korani, mostova koji danas nose nazive 13. domobranske pukovnije i 110. brigade.

U neprijateljskom napadu na grad od 9. do 13. rujna smrtno je stradalo 11 civila i 9 hrvatskih branitelja. Dana 10. rujna dr. Franjo Tuđman, predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OSRH, posjetio je grad Karlovac te obišao ranjenike u bolnici.

Ciljevi su ovog okruglog stola: podizanje teme obrane grada Karlovca u rujnu 1993. na višu razinu; rasprava o do sada nepoznatim ili malo poznatim aspektima i činjenicama; trajno bilježenje svjedočanstava aktivnih sudionika obrane te razvijanje novih pristupa za obilježavanje tog događaja.

Govornici okruglog stola:

dr. sc. Ante Nazor
pukovnik u miru Josip Slaćanin
general u miru Ivan Polović
bojnik u miru Martin Barić
pukovnik u miru Nikola Bakale
brigadir u miru Josip Tomačić
brigadir u miru Dubravko Halovanić
dr. sc. Dubravko Derk
Miroslav Rade, mag. ing. sec.
Katica Rubić, ing. med. lab. diag.


Izvor:

https://mgk.hr/muzej-domovinskog-rata/novosti/okrugli-stol-napad-na-karlovac-u-rujnu-1993/


Odgovori