Poziv na sudjelovanje: Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi–tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije

Institut za povijest umjetnosti organizira međunarodni znanstveni skup Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi–tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije. Riječ je o završnom skupu istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost koji se na Institutu provodio od 2018. do 2023. godine.

>>> POZIV <<<

Princ Eugen Savojski (1663.–1736.), jedan od najvećih vojskovođa uopće, poznat je i kao veliki inicijator gradnji i mecena umjetnosti. No dok su njegove raskošne barokne rezidencije u Beču i Austriji odavno obrađene u znanstvenoj literaturi, udio Eugena Savojskog kao organizatora gradnje fortifikacijske, rezidencijalne i sakralne arhitekture uz samu granicu s Osmanskim Carstvom, razmjerno je malo poznat široj stručnoj javnosti. Svoju svjetsku slavu vojnog stratega, princ Eugen stekao je, naime, upravo u jugoistočnom dijelu Habsburške Monarhije, tijekom velikoga oslobodilačkog rata započetog nakon poraza Osmanlija kod Beča (1683.) te okončanog Mirom u Srijemskim Karlovcima (1699.). Došavši po završetku rata na čelo Dvorskoga ratnog vijeća (1703.), posvetio se osiguravanju granice utvrđivanjem postojećih i gradnjom novih gradova tvrđava. Uz izbor najboljih inženjera za projektiranje modernog sustava bastionskih fortifikacija, iz centrale u Beču planirana je i gradnja urbanog tkiva navedenih tvrđava. Stoga iste arhitekte kao projektante ili voditelje gradnje javnih, sakralnih i vojnih građevina susrećemo u udaljenim gradovima, duž nekadašnje austrijsko-osmanske granice, a danas raspršene na teritoriju četiriju država – Hrvatske (Novi Karlovac, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Osijek), Srbije (Petrovaradin, Beograd, Pančevo, Rača), Mađarske (Segedin) i Rumunjske (Temišvar, Arad, Alba Iulia). Istraživanje graditeljske baštine navedenih gradova tvrđava bila je tema istraživačkog projekta. Njihovu daljnju kontekstualizaciju planira se ostvariti međunarodnim znanstvenim skupom.

Okvirne tematske cjeline skupa

 • prostorni razvoj gradova tvrđava
 • fortifikacije
 • javna, vojna, sakralna i stambena arhitekture
 • javna plastika
 • ikonografija Eugena Savojskog
 • Eugen Savojski i vojne elite kao mecene umjetnosti

Znanstveni skup će se održati u Knjižnici HAZU u Zagrebu. Službeni jezici skupa su hrvatski, engleski, talijanski i njemački. Duljina izlaganja je 20 minuta. Izlaganja će biti podijeljena u tematske sesije, a svaka će sesija biti zaključena raspravom.

Prijave (naslov, sažetak od 250 riječi i kratki CV) molimo poslati do 15. srpnja 2023. na e-adresu acuric@ipu.hr. O prihvaćanju izlaganja sudionici će biti obaviješteni do 31. srpnja 2023.

Znanstveni odbor skupa

 • akademkinja Željka Čorak, Institut za povijest umjetnosti
 • dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Institut za povijest umjetnosti
 • doc. dr. sc. Herbert Karner, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
 • akademik Vladimir Marković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • dr. sc. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti
 • akademik Radoslav Tomić, Institut za povijest umjetnosti
 • dr. sc. Andrej Žmegač, Institut za povijest umjetnosti

Organizacijski odbor

 • Ana Ćurić, mag. hist. art., Institut za povijest umjetnosti
 • Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh., Institut za povijest umjetnosti
 • izv. prof. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki, Akademija za umjetnosti i kulturu, Osijek
 • Iva Vidović, mag. hist. art., Institut za povijest umjetnosti
 • dr. sc. Vlasta Zajec, Institut za povijest umjetnosti

Izvor:

https://www.ipu.hr/article/hr/1401/eugen-savojski-16631736-i-gradovitvrdave-jugoistocne-granice-habsburske-monarhije


Odgovori