Predstavljanje Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru sv. 64/2022

Uredništvo o novom izdanju Radova Zavoda u Zadru:

Radovi Akademijina Zavoda u Zadru tiskaju se kao godišnjak od 1954. godine. Ovo je prvi je znanstveni časopis godišnjak tiskan u Zadru. Radovi Zavoda su u skladu s promjenom naziva Zavoda i sami nekoliko puta mijenjali naziv. Prvi broj časopisa tiskan je 1954. pod naslovom Radovi Instituta JAZU u Zadru, od 1974. naslovljen je kao Radovi Centra JAZU u Zadru, zatim od 1979. kao Radovi Zavoda JAZU u Zadru, i konačno od 1991. do danas nose naslov Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. U dosadašnjoj izdavačkoj djelatnosti Zavoda tiskano je ukupno 64 broja Radova (zaključno s 2022. godinom). Časopis je 2011. svrstan u kategoriju časopisa A1, koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Treba naglasiti kako su Radovi Zavoda u Zadru kao jedni od rijetkih iz Hrvatske indeksirani u Web of Science Core Collection (WoSCC) u citatnom indeksu Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) međunarodnoj bazi podataka, gdje je ukupno indeksirano preko 12.500 časopisa iz cijeloga svijeta. Radovi Zavoda u Zadru su indeksirani još u sljedećim bazama podataka: Scopus, Historical Abstract i European Reference Index for Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Dostupnisu u digitalnom obliku na portalu znanstvenih časopisa: portal znanstvenih časopisa RH HRČAK, DIZBI (Digitalna zbirka HAZU gdje su dostupni Radovi od prvog broja) i EBSCO Publishing (Sjedinjene Američke Države). Od 2017. Radovima je dodijeljen DOI (digitalni identifikator objekta koji se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija i dr.). Radovi koji se objavljuju u Radovima Zavoda su iz sfere humanističkih a djelomično iz društvenih znanosti, iz polja povijest, arheologija, povijest umjetnosti, a zatim i geografije, etnologije, politologije i slično, a objavljuju se radovi najčešće vezani uz prošlost Zadra i šire okolice, sjeverne Dalmacije te općenito uz hrvatsku povijest, i povijest Hrvata iz Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja.

Ukupno je do sada u Radovima Zavoda objavljeno 1015 znanstvenih i stručnih radova, prosječno 16 radova po jednom broju te više stotina prikaza i ocjena knjiga. U Radovima su svoje radove objavljivali mnogi ugledni znanstvenici, povjesničari, arheolozi, povjesničari umjetnosti, etnolozi i geografi. U dosadašnjih šezdeset četiri broja tiskano je 25.226 stranica, najviše 907 str. u broju 37. iz 1995. koji je bio posvećen dr. Vjekoslavu Maštroviću. Kao jedan kuriozitet u objavi radova jest taj da je dr. sc. Lovorka Čoralić iz Hrvatskog instituta za povijest od 1993. godine i broja 35. do današnjeg broja 64. u svakom broju Radova objavila jedan znanstveni rad kao autor ili suautor, ukupno dakle 29 znanstvenih radova uzastopno.

U ovome broju Radova sv. 64/2022. na 391 str. objavljeno je ukupno 11 znanstvenih radova od kojih su 9 izvornih znanstvenih radova i 2 rada kategorizirana kao prethodno priopćenje. Također, objavljeno je četiri osvrta i prikaza knjiga.

Za slijedeći broj Radova sv. 65/2023. prikupljeni su svi radovi i poslani na recenzijski postupak.
Na kraju zahvaljujemo se Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta RH i Gradu Zadru koji već dugi niz godina novčano potpomažu izdavanje Radova.


Izvor:


Odgovori