Predavanje „GOLI OTOK – HISTORIJSKOPRAVNA PERSPEKTIVA“ u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet organizira javno predavanje „GOLI OTOK – HISTORIJSKOPRAVNA PERSPEKTIVA“ koje će održati izv. prof. dr. sc. Martin Previšić, profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje će biti održano u petak, 10. 3. 2023. godine u 14:00 sati u Sali br. 331 Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta (Obala Kulina bana 7/1).


Preneseno s portala Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=1722


Odgovori