Predstavljeni novi brojevi “Historijskog zbornika” za 2022. godinu

Na godišnjoj skupštini Društva za hrvatsku povjesnicu održanoj 22. veljače 2023. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predstavljeni su brojevi 1 i 2 “Historijskog zbornika” za 2022. godinu, koji su u cijelosti dostupni na portalu znanstvenih časopisa Hrčak. Na skupštini je izabran i novi glavni urednik. Nakon što je Damir Agičić tijekom punih 15 godina na čelu časopisa uredio 29 svezaka (pomažući u priređivanju i prethodnih brojeva), nova glavna i odgovorna urednica „Historijskog zbornika“ je Marica Karakaš Obradov, dosadašnja članica uredništva.


Historijski zbornik, god. 75, br. 1, 2022.

https://hrcak.srce.hr/broj/22128


SADRŽAJ


Članci


Josip Banić

King Otto IV’s Donation of the Margraviate of Istria to the Patriarchate of Aquileia: Augsburg, 13th of January, 1209


Damir Stanić

Recruiting for the “Foreign War”: New Sources on the Participation of Croatian Soldiers in the Thirty Years’ War


Nataša Štefanec

Culture of Disobedience on the Military Frontier in the 18th Century: Survival of Ringleaders Simeon Filipović and Todor Kijuk


Stanisław Pijaj

Anton Lipošćak: portrait of a general and military governor in Poland


Francesca Rolandi

Who is in and who is out? Escapes, expulsions, and the creation of new boundaries during D’Annunzio’s rule in Fiume (1919-1920)


Nikola Tomašegović

The Many Faces of Yugoslavism: A Case Study of Two Croatian Historians in the Transition from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State


Darja Kerec

Battling Trachoma in the Prekmurje Region with the help of the Red Cross in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (Yugoslavia)


Wollfy Krašić

Croatian Federation of Sweden in 1980s – a story of an improbable success


Historijski zbornik, god. 75, br. 2, 2022.

https://hrcak.srce.hr/broj/22702


SADRŽAJ


Članci


Vedran Muić

Interniranje talijanskih državljana iz Hrvatske i Slavonije 1915. godine


Ivan Jeličić

Izbori za riječku Konstituantu 1921. godine, demokracija u raljama nacionalizma


Mislav Gabelica

Društvo odlikovanih ratnika Hrvata 1914-1918. Prilog istraživanju odnosa Nezavisne Države Hrvatske prema Prvom svjetskom ratu


Vladimir Šumanović

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnoga oslobođenja Sandžaka – glavne značajke


Marica Karakaš Obradov

Prehrambene, socijalne i zdravstvene prilike u dijelovima sjeverne Dalmacije od ulaska Narodnooslobodilačke vojske u Zadar do kraja 1945. godine


Velimir Veselinović

Pedeli Sveučilišta u Zagrebu


Marko Kolić

Klub medicinara u Zagrebu od 1918. do 1941.


Prikazi, recenzije, osvrti


European History Quarterly Vol. 52 (4), 2022 / 359–363 (Danijel Vojak)

Castrum Bene 16, Castle and Economy: Proceedings of The 16th International Castellogical Conference / 363–367 (Domagoj Nakić / Borna Rajzer)

Krešimir Filipec, Maja Bunčić (ur.), Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja. Katalog izložbe / 467–371 (Petra Nikšić)

Silvija Pisk, Garićgradska kronika. Povijesna studija kastruma Garić / 372–373 (Domagoj Pintač)

Neven Budak, Na dnu društvene ljestvice. Robovi i služinčad na istočnoj jadranskoj obali / 374–378 (Petra Kolesarić)

Hrvoje Petrić – Filip Škiljan, Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana / 378–381 (Bruno Raguž)

Stipe Kljaić, Povijest kontrarevolucije: hrvatska konzervativna misao od 1789. do 1989. / 381–389 (Ivan Smiljanić)

Amila Kasumović, Zatočene. Žene u zatvorskom sustavu Bosne i Hercegovine 1878-1914. / 389–392 (Luka Pejić)

Ivo Lučić, Presvlačenje krša. Povijest poznavanja Dinarskog krša na primjeru Popova polja / 392–395 (Husnija Kamberović )

Marko Šeparović Bogomoja, Hrvatski narodni život i običaji u Veloj Luci / 396–397 (Franko Mirošević)

George García-Quesada, Karl Marx, Historian of Social Times and Spaces / 397–401 (Petar Markuš)

Barbara Đurasović, Prava Crvena Hrvatska i pravaši. Hrvatski nacionalizam u Dubrovniku početkom 20. stoljeća / 401–403 (Stjepan Matković)

Franko Mirošević, Hrvatska seljačka stranka u Moslavini 1905.-1941. / 403–407 (Silvija Pisk)

Petar Šmrčković, Pero Matić, Ratni dnevnik Ljubomira Šašlića – od austrougarskog vojnika do solunskog dobrovoljca / 406–407 (Valentina Kezić)

Lucija Balikić, Najbolje namjere. Britanski i francuski intelektualci i stvaranje Jugoslavije / 407–410 (Stevo Đurašković)

Mislav Gabelica i Stjepan Matković, Petoprosinačka pobuna u Zagrebu 1918. Prva vojna akcija protiv jugoslavenske države / 410–413 (Veronika Završki)

Laura Spinney, Blijedi jahač. Kako je španjolska gripa 1918. promijenila svijet / 413–420 (Ivo Kokić)

Matko Globačnik, Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima Drugoga svjetskog rata / 420–429 (Petar Markuš)

Nataša Mataušić, Diana Budisavljević. Prešućena heroina Drugog svjetskog rata / 429–432 (Marina Alia Jurišić)

Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980 ur. Martino Stierli i Vladimir Kulić / 432–434 (Sanja Delić)

Radina Vučetić, Nevidljivi neprijatelj. Variola Vera 1972 / 435–438 (Vinko Kovač )

Slobodan Selinić, Srbija 1980–1986. Politička istorija od Tita do Miloševića / 438–442 ( Jan Pelikan)

Christian Axboe Nielsen, „Nismo mogli vjerovati…“ Raspad Jugoslavije 1991-1999. / 442–445 (Branimir Janković)

Sanja Lončar, Ivica Pandža Orkan, Spomen-obilježja Domovinskog rata (1991.-1995.) u Sisačko-moslavačkoj županiji / Memorials to the Croatian War of Independence (1991-1995) in Sisak-Moslavina County / 446–448 (Branimir Janković)


Znanstveni skupovi, izložbe

Osvrt na izložbu “Od Danice do Jasenovca: izložba u povodu obilježavanja 80. godišnjice ukidanja prvog ustaškog koncentracijskog logora” autora Martine Barešić i Đorđa Mihovilovića / 451–454 (Danijel Vojak)


Damir Agičić, Željko Holjevac

Protiv ruske agresije na nezavisnu Ukrajinu


Nagrade na polju historiografije


Odgovori