Online diskusija: Nastava istorije i pomirenje u post-jugoslovenskim društvima

Nastava istorije ima veliki potencijal da doprinese procesima pomirenja u post-konfliktnim društvima. Nažalost, u post-jugoslovenskim društvima vrlo često se ovaj potencijal ne koristi, a neretko se nastava istorije zloupotrebljava kako bi se održavala negativna slika o drugim grupama. U lekcijama o raspadu Jugoslavije se zanemaruju, selektivno prikazuju, ili u potpunosti iskrivljuju određene činjenice o oružanim sukobima i zločinima počinjenim tokom njih.

Šta propisuju nastavni planovi i programi nastave istorije u Srbiji i Hrvatskoj kada se radi o raspadu Jugoslavije? Kakav je sadržaj lekcija o raspadu Jugoslavije u udžbenicima istorije? Kako ovim temama pristupaju nastavnici istorije u svom svakodnevnom radu? Kako se obrazuju budući nastavnici istorije?

Diskusija će se održati u utorak, 24. januara 2023. godine sa početkom u 19 časova putem Zoom platforme. Registracije je otvorena putem linka, a diskusiju je takođe moguće pratiti putem prenosa na linku.

Učesnici:

Dea Marić je predavačica na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavačica je na više predmeta iz područja didaktike istorije. Doktorski je kandidat na postdiplomskim studijama Moderne i savremene hrvatske istorije u evropskom i svetskom kontekstu. Njen glavni istraživački interes je društvena uloga nastave istorije u kontekstu post-konfliktnih društava. Predsednica je Hrvatske udruge nastavnika povijesti (HUNP) i aktivna članica Europskog udruženja nastavnika istorije (EUROCLIO).

Ana Radaković je doktorantkinja i istraživačica saradnica na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Potpredsednica je organizacije Edukacija za 21. vek i saradnica Udruženja za društvenu istoriju EUROCLIO. Takođe radi kao istraživačica na inicijativi Muzej devedesetih u Beogradu.

Rodoljub Jovanović je doktorirao na univerzitetu Deusto (Bilbao, Španija). Fokus njegovog istraživanja su procesi pomirenja u post-konfliktnim društvima sa akcentom na ulogu obrazovanja u ovim procesima.

Moderatorka diskusije:  Jelena Đureinović, koordinatorka programa memorijalizacije, Fond za humanitarno pravo.


Izvor:

https://www.facebook.com/events/1870788279955640


Obavijest je objavljena i na portalu Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=1662


Odgovori