Predstavljanje knjige Ive Lučić „U ime nacije“ u Sarajevu

Predstavljanje knjige Ive Lučić “U IME NACIJE. Politički proces revaloriziranja muslimana u socijalističkoj Jugoslaviji (1956-1971)” održat će se u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu 20. januara/siječnja 2023.Odgovori