The Saints of Rome: Diffusion and Reception from late Antiquity to the Early Modern Period. Edited by Trpimir Vedriš, Gábor Klaniczay and Dorottya Uhrin

Zbornik je proizašao iz skupa održanog u Rimu, u Mađarskoj akademiji, 4. i 6. listopada 2017. Konferenciju su zajednički organizirali Hrvatsko hagiografsko društvo ‘Hagiotheca’ i Mađarsko hagiografsko društvo. Rimski sveci uvijek su bili među najčašćenijim i najpopularnijim nebeskim zaštitnicima u kršćanskom svijetu, usađujući plemeniti ozračje univerzalnosti i integracije u novonastale kršćanske kulture. Od apostola i ranokršćanskih mučenika preko srednjeg do ranog novog vijeka i dalje, tekstualna i materijalna diseminacija rimskih svetaca značajno je utjecala na širenje i razvoj kulta svetaca uopće. Sveci koji su živjeli u Rimu (od Brigite Švedske do Katarine Sijenske i od Francesce Ponziani do Filippa Nerija) bili su uzori u cijelom kršćanskom svijetu. Posttridentski rimski kultovi koje je širila Družba Isusova i oživljavanje štovanja mučenika iz katakombi donijeli su do novog procvata u svjetskom kultu svetaca Rima u ranom novom vijeku.


Izvor:

https://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=258Odgovori