Predstavljanje knjige “Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954.” u Rijeci

Pozivamo Vas na predstavljanje knjige “Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954.” (autor Federico Tenca Montini).

Mjesto i vrijeme:
22.11.2022. u 19 h
Antikvarijat Ex libris
Riva Boduli 3B, Rijeka/Fiume

O knjizi:
Sudbina grada Trsta i i Tršćanska kriza koja je trajala od svibnja 1945. do sklapanja Londonskog memoranduma u listopadu 1954. bila je najosjetljivija mirnodopska dionica u odnosima dviju država, Italije i Jugoslavije, i nekoliko nacija, prije svega talijanske, slovenske i hrvatske. Federico Tenca Montini u knjizi “Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954.” iznova interpretira, podsjeća i objašnjava što se u deset godina događalo između dvije države i dva bloka. Knjiga je to koja govori o sukobljavanju Zapada i Istoka, raspravama, raspravama o pravu naroda na samoopredjeljenje, ali i razmišljanjima o ratnom plijenu, kazni i nagradi, odnosu velikih i malih nacija, krivim odlukama u prošlosti, odgovornosti za ratne zločine, spremnosti za žestok otpor, karizmatičnim vođama.
– Tvrtko Jakovina, dr. sc. (iz predgovora)

O autoru:
Federico Tenca Montini je talijanski povjesničar, istraživač-znanstvenik na Odsjeku političkih i društvenih znanosti Sveučilišta u Trstu te vanjski suradnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je upravnog odbora Instituta za povijest pokreta otpora i suvremeno doba u Trstu i redakcijskog odbora časopisa Qualestoria.

Knjigu predstavljaju:
Marko Medved – Medicinski fakultet u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini.
Vanni D’Alessio – Odjel za društvene znanosti Sveučilišta u Napulju, Katedra za suvremenu povijest.
Federico Tenca Montini – autor knjige, Institut za suvremenu povijest u Trstu.Presentazione del libro “Trst ne damo!” alla libreria Ex libris, 22.11.2022. ore 19

Siete invitati alla presentazione del libro “Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954” (autore Federico Tenca Montini, edizione italiana La Jugoslavia e la questione di Trieste, il Mulino 2020).
Dove e quando:
22.11.2022 alle ore 19
Antikvarijat Ex libris
Riva Boduli 3B, Fiume/Rijeka

Sul libro:
Il destino della città di Trieste e la questione di Trieste che è durata dal maggio 1945 alla stipula del Memorandum di Londra nell’ottobre 1954 sono stati il principale pomo di discordia nei rapporti tra due Stati, l’Italia e la Jugoslavia, e una serie di nazioni, soprattutto quelle italiana, slovena e croata. Federico Tenca Montini nel libro “Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954” reinterpreta, ricorda e chiarisce ciò che è successo, nel corso di dieci anni, tra due Stati e due blocchi. Si tratta di un libro che racconta del conflitto tra Occidente e Oriente, di dibattiti sul diritto dei popoli all’autodeterminazione, ma anche di riflessioni sulla preda di guerra, delitti e castighi, del rapporto tra nazioni piccole e grandi, di decisioni sbagliate ereditate dal passato, responsabilità per i crimini di guerra, determinazione a resistere accanitamente, leader carismatici.
– Tvrtko Jakovina, dr. sc. (dalla prefazione)

Sull’autore:
Federico Tenca Montini è uno storico italiano, ricercatore presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste e collabora con il Dipartimento di storia della Facoltà di studi umanistici dell’Università di Zagabria. È membro del direttivo dell’IRSREC FVG e del comitato di redazione della rivista Qualestoria.

Presentano il libro:
Marko Medved – Facoltà di medicina di Fiume, Cattedra di scienze umanistiche e sociali in medicina.
Vanni D’Alessio – Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Napoli, Cattedra di storia contemporanea.
Federico Tenca Montini – autore del libro, Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste.

Benvenuti!
Ex libris
Odgovori