Vladimir Skračić, “Kòrnati kad su bili Kurnȁti: intimni leksikon prošlosti arhipelaga”

Kòrnati kad su bili Kurnȁti Vladimira Skračića predstavlja trajni i neizbrisiv doprinos razumijevanju i kurnatske i ukupne hrvatske otočne kulture i njezinih posebitosti. Kao jedan od posljednjih Kurnatara, autor nam donosi kurnatsku rič iz čudesnog kurnatskog mikrokozmosa. Antropološke odrednice kurnatske zajednice u ovome su djelu obrađene i prezentirane u pristupačnoj formi leksikona. Članci leksikona uvedeni su mahom leksemima i sintagmama murterskog govora, koji odražavaju ključne koncepte tradicijske kulture Kurnatara. Tu su još i važne geografske točke u prostoru, osobe koje su našle istaknuto mjesto u lokalnoj predaji, pitanje odnosa prema susjedima i povremenim posjetiteljima arhipelaga te, neizostavno, modernizacijski elementi, koji su tradicionalni život Kurnatara okrenuli naglavce. 


Vrijednost ove knjige nadilazi svaki dosadašnji pokušaj afirmacije rubne, lokalne i, po svemu sudeći – efemerne kurnatske kulture. Golemo ljudsko i znanstveno iskustvo jednog prostora ovdje je sažeto u “malu enciklopediju jednog mikrosvijeta i njegove baštine” kakvu hrvatska publika još nije imala prilike vidjeti.


Izvor:

https://www.unizd.hr/obavijesti/view/artmid/18146/articleid/45272/objavljena-knjiga-k242rnati-kad-su-bili-kurn%c8%81ti-intimni-leksikon-pro%c5%a1losti-arhipelaga-autora-vladimira-skra%c4%8di%c4%87a-u-suizdanju-%c5%a0kolske-knjige-i-sveu%c4%8dili%c5%a1ta-u-zadru


Odgovori