Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama (zbornik radova)

Objavljen je zbornika radova sa znanstvenoga skupa održanog u Zagrebu 2013 (uredile Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje).

 

Matica hrvatska

 

Knjige

 

Tridentska baština
Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova

 

Urednice izdanja ZRINKA BLAŽEVIĆ i LAHORKA PLEJIĆ POJE

 
Tridentski koncil (1545-1563), čija se 450. obljetnica obilježavala 2013., bio je vrhunac pokreta za sveobuhvatnu teološku i institucionalnu reformu Katoličke crkve. Osim toga imao je i dalekosežne posljedice u preoblikovanju različitih političkih, socijalnih i kulturnih struktura. Osim uvođenja novih liturgijsko-sakramentalnih i pastoralno-katehetskih normi i organizacijsko-administrativnih promjena unutar same Katoličke crkve, a proces katoličke obnove zahvatio je i mnoga druga područja.

 

Korjenito mijenjajući odnose između Crkve i države, on je utjecao na formiranje socijalne i moralne discipline, oblikovanje različitih kulturnih i obrazovnih modela, na konstituiranje etno-konfesionalnih, socijalnih i rodnih identiteta, kao i na ljudsku svakodnevnicu. Želeći ispitati ostvarenja i posljedice tridentskih reformi u hrvatskom i širem regionalnom kontekstu, u suorganizaciji niza visokoškolskih i znanstvenih institucija, održan je u prosincu 2013. znanstveni skup Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama.

 

U zborniku radova s toga skupa okupljeno je trideset znanstvenih članaka koji iz interdisciplinarne perspektive ispituju manifestacije procesa katoličke obnove i konfesionalizacije u hrvatskim zemljama. Radovi su podijeljeni na tri dijela (povijesni, teološki i kulturno-povijesni) koji zajedno čine komplementarnu cjelinu.

 

Tekstovi objedinjeni u povijesnom i teološkom dijelu zbornika obrađuju niz znanstveno relevantnih tema kao što su dosezi dosadašnjih znanstvenih istraživanja tridentske baštine i zacrtavanje njihovih budućih smjernica u hrvatskoj povijesnoj znanosti, ispitivanje složenih odnosa političke, socijalne i crkvene domene u sklopu procesa konfesionalizacije, te osobitosti realizacije tridentskih reformi u rimskoj središnjici s jedne i na prostorima hrvatskih povijesnih zemalja s druge strane. Kulturnopovijesni dio zbornika posvećen je posttridentskim kulturnim praksama u najširem smislu, od jezične i umjetničke proizvodnje do medijskih oblika i propagandnih strategija, a sukladno najnovijim trendovima u inozemnim istraživanjima katoličke obnove ispituju se i obilježja tridentske obrazovne politike te oblici socijalnog discipliniranja (Franjo Šanjek).

 

 

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Zagrebu 6. i 7. prosinca 2013. — Biblioteka Zbornici, glavna urednica Romana Horvat, urednički odbor Slavko Slišković, Marijan Steiner, Ivan Šestak i Nataša Štefanec, recenzenti Dunja Fališevac i Franjo Šanjek, lektura i korektura Jasmina Han, lektura engleskih sažetaka Vanja Polić, oblikovanje korica Željko Podoreški, prijelom Služba tehničke pripreme MH / Neven Osojnik, tisak MediaPrint tiskara Hrastić d. o. o. (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 36 c/b ilustracija, sažecima na hrvatskom i engleskom jeziku te imenskim kazalom

 

biblioteka: ZBORNICI
◾cijena: 180,00 kn
◾broj stranica: 526
◾uvez: tvrdi uvez
◾dimenzije: 16 x 24 cm
◾godina izdanja: 2016.
◾izdavač: Filozofski fakultet Družbe Isusove, Katolički bogoslovni fakultet, Matica hrvatska
◾mjesto: Zagreb
◾ISBN: 978-953-341-059-3
◾ područje: hrvatska povijest, interdisciplinarne studije, kulturna povijest, povijest, teologija, zbornici

 

PDF-ovi
◾Sadržaj (96,1 KB)
◾Predgovor (Zrinka Blaževic / Lahorka Plejic Poje) (115,2 KB)
◾Sažeci / Summaries (670,3 KB)
◾Imensko kazalo (101,2 KB)

 
Izvor: http://www.matica.hr/knjige/1179/

 

 

Odgovori