[Panel diskusija] Između zajedničke istorije i konfliktnih identiteta (YugoLab)

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite 26. juna 2022. godine sa početkom u 11.00 časova u SKCNS Fabrika, Novi Sad na panel diskusiji „Između zajedničke istorije i konfliktnih identiteta.“

Tokom ove panel diskusije, razgovaraćemo o upotrebi prošlosti za stvaranje trenutne identitetske politike, kao i o mogućnosti i korisnosti korišćenja narativa o zajedničkoj istoriji i kulturnoj bliskosti za pomirenje i bolju budućnost. Pored toga, razmatraće se uloga istorijskog revizionizma, te uloga samih istoričara u tumačenju ključnih istorijskih događaja. Najzad, osvrnućemo se i na ulogu sećanja u težnji da se premoste senke prošlosti, nesporazumi i prošle nepravde koje su obeležile i koje i dalje obeležavaju društvene i političke odnose u našem regionu.

Učesnici:
Prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Dragan Markovina, istoričar i nezavisni istraživač
Dr Ruža Fotiadis, naučna saradnica, Humbolt Univerzitet u Berlinu
Prof. dr Adnan Prekić, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Moderator:
Dr Milivoj Bešlin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu: Regionalni naučni centar Novi Sad


Izvor:


Odgovori