Arijana Koprčina, “Zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550. – Liturgijski predmeti i nakit”

Raskošno opremljena monografija s više od četiri stotine pedeset fotografija zlatarske građe izniman je doprinos povijesno-umjetničkoj historiografiji.


Zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550. – Liturgijski predmeti i nakit Arijane Koprčine prva je znanstvena monografija o zlatarstvu u Zagrebu kasne gotike i renesanse.


Interdisciplinarni pristup analizi zlatarske građe koji je autorica Arijana Koprčina sustavno provela u ovoj monografiji nije uobičajen u domaćim okvirima. Takav koncept promatranja širega konteksta zlatarskih narudžbi i naručitelja u drugoj polovici 15. i prvoj polovici 16. stoljeća, zasad najopsežniji, opisuje i vrednuje zlatarstvo gotike i renesanse kontinentalne Hrvatske. Odabrani primjerci zlatarske građe svjedoče o većem broju iznimno kvalitetnih radova koji su ostali sačuvani zahvaljujući spletu sretnih okolnosti u nesretnim vremenima.


Ova je kompleksna tema znalački obrađena u svoj svojoj slojevitosti stilskih odrednica u kontekstu precizno određenog prostora Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva u doba velikih političkih previranja u kojemu nastaju najvrjednija i najzanimljivija djela, upravo ona koja čine najdragocjeniju cjelinu zlatarske baštine, u kojoj autorica Arijana Koprčina iščitava široku prihvaćenost gotike, češću pojavu simultane primjene gotičkih i renesansnih elemenata i rijetku pojavnost novoga renesansnog stila.


Zlatarska građa, liturgijsko posuđe i nakit, koje su zlatari za biskupe i visoki kler izradili od zlata i srebra te ukrasili dragim kamenjem, uprizoruju vrijeme i kulturološke promjene toga kasnosrednjovjekovnog i ranomodernog doba u kojemu je Hrvatska zaustavila prodor Osmanlija prema srednjoj Europi.


Bilješka o autorici:
Arijana Koprčina (Zagreb, 1967.) diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine na Odsjeku povijesti umjetnosti gdje je i doktorirala 2012. godine s temom Oblikovanje srebra u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Disertacijom je napravljena sinteza stilsko-morfološkog oblikovanja upotrebne srebrnine i dan pregled produkcije domaćeg i stranog, uvezenog zlatarstva 19. stoljeća, zanatske i manufakturne razine te tvorničkih izvedbi koje zahvaćaju i područje dizajna a na temelju fundusa Zbirke metala Muzeja za umjetnost i obrt i drugih muzejskih i arhivskih ustanova u Zagrebu i Hrvatskoj.
Od 1997. godine voditeljica je Zbirke metala Muzeja za umjetnost i obrt a od 2015. godine u statusu je muzejske savjetnice. Više od dvadeset pet godina bavi se primijenjenom umjetnošću, povijesnoumjetničkim istraživanjem zlatarstva i srebrnarstva od srednjeg vijeka nadalje, profanih i sakralnih izvedbi te nakita. Bavi se istraživanjima liturgijskog posuđa te istraživanjima oscilacija stila, mode i ukusa u izvedbama upotrebnih predmeta svakodnevice izvedenih od plemenitih metala poput pribora za opremu stola, pribora za jelo te opreme doma, kao i istraživanjima povijesnog i recentnog nakita. Autorica je brojnih izložbi fokusiranih na oblikovanje metala i nakita te autorica dionica metala u nekoliko stalnih muzejskih postava, poput postava Riznice katedrale sv. Terezije Avilske u Požegi 2015. godine i postava Dijecezanskog muzeja Požeške biskupije 2016. godine. Uz niz znanstvenih i stručnih tekstova autorica je niza poglavlja o profanom zlatarstvu i nakitu te liturgijskim predmetima u knjigama i znanstvenim monografijama.
Popis radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/34955


Izdavač: Školska knjiga

Broj stranica: 356

Godina izdanja: 2022


Prelistaj izdanje


Izvor:

https://shop.skolskaknjiga.hr/zlatarstvo-u-zagrebu-1450-1550-liturgijski-predmeti-i-nakit.html


Odgovori