Kliofest 2022: Okrugli stol “Hrvatska historiografija između tradicionalnosti i modernosti”

Festival povijesti Kliofest 2022.

Utorak, 17. svibnja 2022.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Pozornica I.


12.00-13.45 Okrugli stol Hrvatska historiografija između tradicionalnosti i modernosti

Moderator: Neven Budak

Sudjeluju: Zdenka Janeković Römer, Branimir Janković, Petra Kolesarić, Ana Kutleša


Iz najave medijima:

Na okruglom stolu će biti riječi o jednom od ključnih pitanja hrvatske historiografije, naime, koliko je ona tradicionalna, a koliko moderna. U javnosti je prevladavajući fokus na politizaciji povjesničara i tome jesu li pojedini od njih lijevo, desno ili u centru. Međutim postoji još jedno bojno polje među povjesničarima i povjesničarkama koje ih dijeli na tzv. tradicionaliste i moderniste. Takve kategorije treba ipak shvatiti uvjetno, s obzirom da su to nerijetko vrlo promjenjive pozicije i mogu se različito iščitavati. No osim nezaobilazne i uvijek važne zaokupljenosti velikom političkom povijesti, dio povjesničara i povjesničarki itekako se borio za nove i drugačije pristupe poput društvene i kulturne povijesti, povijesti žena i povijesti svakodnevice. Jedna od zanimljivih epizoda je i danas možda manje poznato povijesno društvo Otium koje je tijekom 1990-ih godina, zajedno s istoimenim časopisom – u trenutku kada su dominirale velike nacionalne teme – dodatno krčilo put ništa manje važnoj povijesti svakodnevice. Danas je pak akademska historiografija suočena s osobitim izazovom javne povijesti. Naime, postavlja se pitanje je li prezentiranje povijesti u virtualnim muzejima i digitalnom svijetu te uopće demokratizacija korištenja povijesti nešto ne samo nužno i neizbježno nego i apsolutno pozitivno i dobrodošlo ili je ipak potencijalni prostor novih pojednostavljivanja, iskrivljavanja i zloupotreba. Je li to još jedna linija koja dijeli povjesničare i povjesničarke na, uvjetno rečeno, “tradicionaliste” i “moderniste” ili je to zapravo lažna dvojba? Više o tome na okruglom stolu. (B. J.)Odgovori