Društvo za urbanu istoriju

Društvo za urbanu istoriju je nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi  ostvarivanja ciljeva u oblasti nauke, kulture i istorijskog nasleđa. Ciljevi društva su pokretanje i podsticanje multidisiplinarnih istraživanja iz oblasti urbane istorije, te promovisanje i popularizacija naučnih dostignuća istoričara, filologa, geografa, sociologa, andropologa, istoričara arhitekture i umetnosti i drugih naučnika koji proučavaju istoriju gradova, predrgađa i metropola. Podjednaku pažnju posvećujemo i edukaciji i razvijanju svesti  javnosti o važnosti proučavanja urbane istorije.Društvo nastoji da prikuplja i obrađuje sadržaj arhivske građe i stručne literature, organizuje samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije na kojima se prezentuju naučni rezultati, objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koje se odnose na metodologiju istraživanja gradova, predgrađa i metropola, nastoji da uspostavi saradnju sa drugim institucijama iz oblasti nauke i kulture…

Facebook


Obavijest o Društvu za urbanu istoriju objavljena i na portalu Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=1229


Odgovori