Patrice Canivez, “Što je nacija?”

 

Objavljeno je hrvatsko izdanje knjige „Što je nacija?“ francuskog filozofa Patricea Caniveza (Zagreb: Matica hrvatska, 2017, 122 str., prijevod djela: „Qu’est-ce que la nation?“).

 

 

 

Matica hrvatska

 

Knjige

 

Patrice Canivez

Što je nacija?

 

Prijevod s francuskog LEONARDO KOVAČEVIĆ, redaktura prijevoda MIRNA VELČIĆ, priredio DAMIR BARBARIĆ

 

 

Za razliku od povijesne znanosti i sociologije, suvreme­na politička filozofija jedva da se dotaknula pitanja na­cije. Usprkos tome, problemi današnjeg doba svjedoče o važnosti opstojnosti nacije. U Europi stari i noviji članovi Europske unije nastupaju kao nacije, u funkciji nacional­nih interesa i s nacionalnih točki gledišta. Iz te činjenice proizlaze sukobi koji zahtijevaju proces političke unije ili zajedničke vanjske politike. Isto vrijedi i za međunarodne odnose. Budući da nisu skloni globalnom vladanju, Uje­dinjeni narodi funkcioniraju samo kada to nacije jasno žele, počevši od onih najmoćnijih među njima. Da bi dje­lovale u situacijama zajedničkog rizika, pojam međuna­rodne zajednice koja je spremna za orkestrirano djelova­nje i koja poštuje pravila kolektivnog odlučivanja suočava se sa suparničkim pojmom saveza nacija kojim upravlja jedna ili nekoliko sila. Ako dakle ne raspolažemo pojmom nacije, postaje nemoguće ispravno postaviti probleme da­našnjeg vremena.

 

(…) Taj pojam predmet je ovog ogleda. On će početi analizom pojma nacije nakon čega ćemo istražiti je li moguće dati njezi­nu definiciju. Pogotovo će biti potrebno istražiti postoje li konstante između različitih vrsta nacija ili su te vrste nesvodive. Potom će biti potrebno staviti na kušnju valja­nost predloženog pojma. U tu ćemo svrhu vidjeti u kojoj se mjeri stvarnost podudara s tim pojmom, što znači da ćemo postaviti pitanje o stvarnom ili fiktivnom jedinstvu nacija. Na kraju ćemo raspraviti problem odnosa između nacije i demokracije (Patrice Canivez).

 

Prijevod djela Qu’est-ce que la nation?. — Bilioteka Parnas. Niz Filozofija, glavna urednica Romana Horvat, izvršna urednica Vesna Zednik, likovno oblikovanje biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Denona d.o.o. (Zagreb). — Knjiga je opremljena pogovorm Damira Barbarića o autoru

 

Autori

 

Patrice Canivez

 

Francuski filozof (rođen 1957), sveučilišni profesor etike, filozofije politike i povijesti političke misli u Lillu, autor niza knjiga i radova o temeljnim problemima i teoretičarima filozofije politike

 

 

biblioteka: PARNAS. Niz Filozofija

cijena: 40,00 kn

broj stranica: 122

uvez: uvez broširan i prošiven

dimenzije: 11 x 17 cm

godina izdanja: 2017.

izdavač: Matica hrvatska

mjesto: Zagreb

ISBN: 978-953-341-069-2

područje: filozofija, politika i politologija

 

PDF-ovi

 

Sadržaj (121,6 KB)

Uvod (91,1 KB)

Analiza pojma ‘nacija’ (119,0 KB)

Zaključak (145,6 KB)

 

Izvor: http://www.matica.hr/knjige/1180/

 

 

Odgovori