Filozofski fakultet u Rijeci uveo sustavno obrazovanje o holokaustu

U akademskoj godini 2021/2022. Filozofski fakultet u Rijeci postao je dijelom elitne mreže sveučilišta koje nude kolegije o povijesti holokausta u sklopu Claims Conference University Partnership Program in Holocaust Studies. Rezultat je to suradnje Odsjeka za povijest i alumnija Lovre Kralja koji su uspješno aplicirali na međunarodni natječaj kojim su osigurana financijska sredstva za uvođenje obrazovanja o holokaustu i srodnim temama poput povijesti fašizma, genocida, antisemitizma i masovnog političkog nasilja.

Odsjek za povijest pri Filozofskom Fakultetu u Rijeci prvi je kolegij o holokaustu uveo 2020. godine kroz program suradnje sa Zakladom za promicanje obrazovanja o holokaustu na američkom Northwestern Sveučilištu. U sklopu pilot projekta uveden je jedan kolegij o historiografiji studija holokausta i antisemitizma za koji je iskazan velik interes među studentima. Nakon odličnih evaluacija kolegija, Odsjek za povijest odlučio je uložiti dodatne napore u svrhu integracije i održivosti obrazovanja o holokaustu na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Inicijativu Odsjeka podržao je Claims Conference te ga uvrstio u globalnu mrežu sveučilišta koja primaju potporu za izgradnju edukacijske i istraživačke infrastrukture o povijesti holokausta u državama gdje je ona podzastupljena.

U sklopu ove međunarodne suradnje, Filozofski fakultet u Rijeci uveo je četiri nova kolegija:

  • Komparativna povijest fašizma i genocida u jugoistočnoj Europi (Preddiplomski sveučilišni studij Povijest)
  • Uvod u povijest holokausta (Preddiplomski sveučilišni studij Povijest)
  • Historiografija antisemitizma i holokausta: interpretacije, pristupi i debate (Preddiplomski sveučilišni studij Povijest)
  • Holokaust u nastavi povijesti (Diplomski sveučilišni studij Povijesti, nastavnički smjer)

Među studentima primijećen je iznimno velik interes za novouvedene kolegije te su stoga ponuđeni i ostalim studijskim smjerovima kao communis kolegiji. Pa tako osim studenata povijesti, velik interes za kolegijem iskazali su i studenti drugih odsjeka, a posebno je značajan odaziv među studentima psihologije. Time se potvrđuje interdisciplinarna priroda studija holokausta koja omogućava pristupe temi iz različitih akademskih i metodoloških područja. Osim spomenutih kolegija, za studente se također organizira i intenzivni istraživački seminar na kojem se kompariraju primarni izvori vezani za holokaust u suradnji sa stručnjacima iz Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Velike Britanije. Studenti Filozofskog fakulteta također su jedini koji u Hrvatskoj imaju pristup Fortunoff digitalnoj arhivi na kojoj se nalaze brojna svjedočanstva preživjelih žrtava holokausta.

Partnerska suradnja Odsjeka za povijest u Rijeci sa Claims Conference-om vrlo je značajan iskorak u integraciji hrvatske znanstvene zajednice u međunarodne obrazovne procese o holokaustu. Odsjek također ima ambiciju daljnje integracije obrazovanja i istraživanja o holokaustu, te su stoga u pripremi i druge aktivnosti koje se planiraju provoditi na Filozofskom fakultetu u Rijeci. To uključuje organiziranje međunarodne ljetne škole te pripremu knjige pod naslovom  „Uvod u studije fašizma, holokausta i genocida“ u autorstvu Constantina Iordachija i Lovre Kralja za koju se predviđa da će biti objavljena 2023.


Odgovori