Internacionalni kolokvij „Prijetnje etnonacionalističkih ideologija bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi“

Centar za strategijske studije Međunarodnog foruma Bosna organizira internacionalni kolokvij „Prijetnje etnonacionalističkih ideologija bosanskohercegovačkom društvu i njegovoj državi“.

Osnova za diskusiju na kolokviju je tekst Žarka Papića „Začarani krug nacionalizama u BiH“. Kolokvij je odijeljen u dvije sekcije, a među sudionicima kolokvija su Rusmir MAHMUTĆEHAJIĆ, Mile BABIĆ, Zlatan BEGIĆ, Sonja BISERKO, Nerin DIZDAR, Anto Domazet, Marko Attila HOARE, Slavo KUKIĆ, Senadin LAVIĆ, Desmond MAURER, Krsto MIJANOVIĆ.

Satnica se može vidjeti ovdje.

Kolokvij će biti održan 23. novembra (utorak), na Zoom platformi, s početkom u 14 sati.


Preneseno s portala Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=835


Odgovori