Javno predavanje XI. | Ivan MILEC: »Dr. Nikola Nikić – brodski odvjetnik i političar, Radićev ministar i korupcionaš?«

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 24. studenoga 2021. u 11:00 sati.


Rijetki su primjeri brodskih političara iz međuratnog razdoblja koji su se uspjeli politički izdići iznad lokalne razine te igrati značajniju ulogu u nacionalnoj ili državnoj politici. S priličnom sigurnošću može se reći kako je od svih međuratnih brodskih građanskih političara upravo dr. Nikola Nikić ostvario najveću političku karijeru.

U ovome će predavanju fokus biti samo na tri određena aspekta Nikićeva djelovanja – njegovu lokalnu političku karijeru i utjecaj na lokalna zbivanja, njegov ministarski angažman u vladama Kraljevine Jugoslavije i političku krizu koju je izazvao, te njega kao možda i najspektakularnijeg aktera najveće međuratne korupcijske afere – „Našičke afere“. Ostali aspekti njegova života i političkog djelovanja bit će tek ukratko spomenuti.

Nakon kratkog angažmana u Hrvatskoj zajednici, već u prvoj polovici 1920-ih Nikić postaje najistaknutiji predstavnik Hrvatske (pučke/republikanske) seljačke stranke u Slavonskom Brodu i brodskom kotaru. Svoj formalni politički vrhunac doživljava tijekom i nakon sporazuma između Stjepana Radića i Nikole Pašića 1925. godine, kada postaje jedan od hrvatskih ministara u vladi Kraljevine SHS preuzevši Ministarstvo šuma i ruda. Uslijed pokušaja vlastitog dogovora s radikalima, Nikić izaziva raskol u HSS-u te dolazi u sukob s Radićem nakon čega postaje jedan od najvećih HSS-ovih disidenta – „Nitko i Ništa iz Nikinaca“. Još neko vrijeme nakon raskola vodio je vlastitu politiku vezujući uz sebe dio HSS-ovog skupštinskog kluba zastupnika, no većina se na kraju ipak svrstala uz Radića. Nakon izlaska iz vlade u najvećoj je mjeri doživio političku marginalizaciju te na oblasnim i skupštinskim izborima postiže poprilično skromne rezultat. U samom gradu Slavonskom Brodu Nikić je doduše uspio okupiti široki blok protivnika HSS-a te je postao jedan od uzroka lokalne političke nestabilnosti, no gradsku vlast na izborima ipak nije uspio preuzeti.

Kao čovjek blizak dvoru, Nikić nakon proglašenja šestosiječanjske diktature ponovno postaje najutjecajniji brodski političar i lokalni kadrovik. Taj status potvrđuje izborom za skupštinskog poslanika brodskog kotara na izborima 1931. godine, no već sljedeće godine postaje svojevrstan otpadnik od režima što ponovno utječe na lokalnu političku nestabilnost.

Uz politiku, Nikić se nakon izlaska iz vlade više posvetio odvjetničkoj kancelariji koju je prebacio u Beograd te je postao pravni zastupnik nekih poznatih poduzeća. Jedno od poduzeća koja su ga angažirala bila je i „Našička tvornica tanina i paropila“, a zbog spomenutog je angažmana završio i na optuženičkoj klupi u najvećoj korupcijskoj aferi Kraljevine Jugoslavije.

Nikić je od sredine 1920-ih do početka 1930-ih godina svakako bio najvažniji i najutjecajniji brodski političar. Sredinom 1920-ih godina igrao je i značajnu, ali pomalo nečasnu ulogu u hrvatskoj i jugoslavenskoj politici. Iako je gotovo čitavo desetljeće igrao istaknutu ulogu u brodskoj politici u lokalnom kolektivnom pamćenju gotovo da ga i nema. Upravo bi narav njegova političkog djelovanja mogla biti uzrok relativno brzoga zaborava.


Predavanje će se održati u skladu s važećim epidemiološkim mjerama te stoga molimo sve posjetitelje da sa sobom ponesu EU digitalne COVID potvrde.


Izvor:


Odgovori