Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Pad Beograda 1521. godine i njegove posljedice za hrvatski povijesni prostor”

U ponedjeljak, 22. studenoga 2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu održat će se znanstveni skup o padu Beograda 1521. godine u osmanske ruke i posljedicama toga događaja za hrvatske povijesne prostore.


Ove godine navršilo se pet stotina godina od pada Beograda pod vlast Osmanskog Carstva, čime je strateška i politička situacija u cijeloj srednjoj i jugoistočnoj Europi iz temelja izmijenjena. Beograd je bio jedna od najvećih utvrda u tadašnjoj kršćanskoj Europi i glavno uporište obrambene linije prema Osmanskom Carstvu, koje je uvelike branilo i hrvatski povijesni prostor. Njegov je pad bio je ključan za skori poraz Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva na Mohačkom polju i njegov posljedični raspad. Taj je događaj uvelike odredio povijest hrvatskih zemalja, uzrokovavši temeljitu promjenu u obrambenim planovima i još više izloživši hrvatske zemlje osmanskim napadima.

S obzirom na važnost ovog događaja u povijesti hrvatskih zemalja, Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatski institut za povijest i Beogradska nadbiskupija i metropolija kao pokrovitelj odlučili su organizirati znanstveni skup na temu Pad Beograda 1521. i njegove posljedice za hrvatski povijesni prostor. Na skupu će biti održano dvadesetak izlaganja vodećih znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva. Teme izlaganja odnose se na široki spektar vojnih, političkih, društvenih i gospodarskih implikacija pada Beograda 1521. godine, kao i na njegovu recepciju u kršćanskoj Europi, utjecaj na kulturu i umjetničku produkciju, te njegovo mjesto u historiografiji. Cilj je ovog skupa produbiti znanje o ovome povijesnom događaju od iznimne važnosti za hrvatske zemlje, te time ostvariti znanstveni napredak i stvoriti temelj za daljnja istraživanja.
Plakat s programom skupa i knjižica sažetaka dostupni su i na sljedećoj poveznici:


Odgovori